07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Libušín, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostrozdelov.cz

Adresa kostela: Smečenská

GPS: 50°10'6.770"N, 14°3'14.964"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ivana Klesnilová

Návaznost na dopravu:

ČSAD Kladno a.s. - linka č.7 - zastávka "Libušín, škola" -  Jizdní řád (Kladno - Libušín)

 

 

Velký novogotický kostel sv. Prokopa byl postaven v roce 1908 místní školní radou především pro školní děti. V té době už nevyhovovalo docházení do kostela sv. Jiří na hradišti. Za 30 let rozvoje hornictví Libušín vzrostl z 500 obyvatel na 4082 a do dvou škol obecných a školy měšťanské chodilo více než 1000 dětí.    V lednu 1906 byly přijaty plány architekta Mockera z Třeboně, v květnu 1907 zadáno provedení staviteli Ullmannovi z Libušína a 5. listopadu 1908 byl kostel vysvěcen pražským arcibiskupem.    Novogotická stavba je 40 m dlouhá, 16 m vysoká a 14 m široká (nesměla být příliš vysoká, aby by odolala častým otřesům v podzemních šachtách). Jádro stavby tvoří obdélníková loď, k ní je připojen presbytář, má pět vchodů, třípatrovou čtyřbokou věž, hlavní vchod je vyvýšený. Chrámová osa směřuje od jihu k severu. Autorem návrhu vnitřní malířské výzdoby je R. Růžička (profesor kreslení na c.k. státní reálce v Kladně) a malby provedl libušínský malíř Vilém Kořan. Okna byla zhotovena firmou J. Kryšpín v Praze podle návrhu Adolfa Liebschera. Varhany dodala firma J.Hubička z Prahy. Zvony se jmény František Josef, Prokop a Jiří zhotovila firma Diepoldova v Praze. Za první světové války byly tyto zvony rekvírovány a v roce 1932 byly dány nové, které byly opět z kostela odvezeny – v roce 1942. V letech 1990 – 1998 proběhla rozsáhlá oprava kostela.       V tomto kostele se začínají pravidelně pořádat různé koncerty, zájem o zachování této historické a významné stavby začíná mezi obyvateli města narůstat.

 

 

Literatura: Váňa, Zdeněk 1973: Přemyslovský Libušín, Praha. Lutovský, Michal; Slabina, Miloslav; Čtverák, Vladimír; Smejtek, Lubor 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách, Praha. Přibyl, Vladimír 1992: Kostel sv. Jiří v Libušíně, Kladno. Podlaha, Antonín 1913: Posvátná místa království Českého, Vikariát Slánský, Praha. www.wikipedia.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube