07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Frýdlant nad Ostravicí, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
Mše svatá se zahájením Noci kostelů.
19:00 - 20:00
Benefiční koncert - farní zahrada
Benefiční koncert farní kapely Boží dopuštění a CB Worship na podporu mimoškolních aktivit dětí základní a mateřské školy na náměstí.
20:00 - 22:00
Individuální prohlídky kostela
Individuální prohlídky kostela bez výkladu s hudebním doprovodem.
20:00 - 22:00
Komentované prohlídky věže kostela a zvonů.
20:00 - 22:00
Aktivita pro děti.
Kreativní aktivity pro děti.
20:00 - 22:00
Hudební program.
Hudební doprovod varhan i zpěvu s kytarou k osobní meditaci v prostoru kostela.
22:00 - 22:30
Meditační půlhodina při svíčkách.
Meditace se zpěvy při svíčkách.

Informace o kostele

WWW: http://www.frydlant.farnost.cz

Adresa kostela: Náměstí 2

GPS: 49°35'35.142"N, 18°21'32.829"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václava Smejová

Barokní římskokatolický kostel sv. Bartoloměje se nachází u náměstí ve Frýdlantě n.O. Byl postaven kolem roku 1666. Velkými změnami prošel v 18. a 19. století. Dva požáry v letech 1886 a 1890 kostel značně poškodily. Po nich byla vybudována nová věž, pořízeny nové zvony a kostel byl celkově opraven. Velký oltářní obraz sv. Bartoloměje je z roku 1860. Mramorový hlavní oltář je z roku 1930. Jsou zde dvoumanuálové koncertní varhany od firmy Rieger z Krnova z roku 1960. Posledními úpravami a opravami prošel kostel v letech 1999-2003, kdy byla zhotovena nová měděná krytina věže i střechy, sanační omítky, fasáda kostela i výmalba interiéru. V roce 2011 byly pořízeny čtyři nové zvony ze zvonařské dílny z Brodku u Přerova. Zváštností kostela je obraz a relikviář s ostatky blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky, rodáka z Frýdlantu n.O., který byl komunistickým režimem vězněn v letech 1950-1959 a zemřel jako mučedník v Leopoldově.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube