07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Horní Domaslavice, kostel sv. Jakuba Většího

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Mše svatá
Slouží P. Jan Vecheta
18:00 - 18:05
Zvonění zvonů
Zvonění všech 3 zvonů
18:05 - 18:15
Úvodní slovo P. Jana Vechety
18:15 - 19:00
Přednáška o historii kostela
Přednášející - PhDr. David Pindur, Ph.D.
19:00 - 19:30
Poslech varhanní hudby
Účinkuje - Martin Kohut
19:30 - 21:00
Prohlídka kůru a varhan
19:30 - 21:00
Ochutnávka mešního vína a ukázka rouch
Sakristie kostela
19:30 - 21:00
Komentovaná prohlídka kostela
20:00 - 20:30
Nahlédnutí do věže kostela
21:30 - 21:50
Zpěvy z Taizé
Možnost ztišení
21:50 - 22:00
Závěrečné požehnání a modlitba za předložené prosby
P. Jan Vecheta

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Nejbližší autobusová zastávka je Dolní Domaslavice, Vidíkov.

První zmínky o dřevěném kostele v Domaslavicích pocházejí už z roku 1305. Původně stál kostel pod vrcholem kopce Vidíkova a pravděpodobně během 15. století byl přemístěn na současné místo. V době reformace patřil kostel protestantům. Roku 1654 byl opět vrácen katolíkům. Dnešní zděná podoba kostela, stavěná v pozdně barokním slohu, byla vysvěcena v roce 1759. Domaslavický kostel zasvěcený sv. Jakubovi Většímu, apoštolovi, byl v roce 1999 prohlášen kulturní památkou.   

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube