07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Poděbrady-Poděbrady I, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:30
Koncert kapely Svatopluk
Písně zpívajícího faráře Svatopluka Karáska v podání kapely Svatopluk.
19:45 - 20:15
Zpívejte s námi
Písničky, které zpívám s dětmi a mládeží.

Celovečerní program:

Výstava kronik, plánů zamýšleného kostela a dalších historických artefaktů
Prostřený stůl
tradiční grilovaná kýta po celý večer, možnost posezení, rozhovoru

Informace o kostele

WWW: https://podebrady.evangnet.cz

Adresa kostela: Husova 16

GPS: 50°8'38.652"N, 15°6'51.336"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Fér

Poděbradský evangelický sbor ve své novodobé historii vznikl v roce 1895 oddělením od reformovaného sboru v Libici nad Cidlinou. Kazatelská stanice zde byla již od roku 1870. (historie starší by sahala do období české reformace rámované působením Mistra Jana Husa v roce 1415 a potlačením stavovského povstvání a vydáním Obnoveného zřízení zemského v roce 1627, během kterého byly Poděbrady převážně "podobojí" a působila zde i Jednoa bratská). Jako první shromaždiště k bohoslužbám sloužila pronajatá místnost na Jiřího náměstí v místech, kde je dnes vstup do Městského úřadu. Již v roce 1878 dochází ke stavbě kostela (přestavbou zakoupené státní budovy) na dnešní Husově ulici. Tento kostel je využíván až do roku 1962, kdy musí ustoupit stavbě silnice. Ještě za první republiky měli evangelíci v plánu postavit kostel nový, ke kterému již měli i předběžné plány (byl by ve funkcionalistickém stylu), ale nikdy k tomu nedošlo. Po komunistickém převratu i proto, že sboru bylo sebráno velké množství pozemků, jejichž výnosy měly pomoci financovat stavbu nového kostela. Namísto starého kostela je v roce 1962 vybudován kostel nový. Vzniká přestavbou bývalého statku a sboru slouží až dodnes. Nachází se v Husově ulici číslo 16. V devadesátých letech dochází k jeho rekonstrukci na základě návrhu ak. arch. Jiřího Veselého. Součástí sborového areálu je také fara - funkcionalistická vila z roku 1932 postavená dle návrhu známého architekta Bohumíra Kozáka. V zahradě se také nachází altán Gloriet, který je spolu s terasami nad Labem kulturní památkou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube