10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:00
Lukáš Vendl - varhanní koncert
19:30 - 20:00
Salvátorský pěvecký sbor
Zazní Zdeněk Lukáš - Pater Noster, H. L. Hassler - Cantate Domino, J. D. Zelenka - Sub tuum praesidium c. 6 a c. 3. Salvátorský pěvecký sbor pod vedením Marie Vojáčkové, na varhany hraje Lukáš Vendl.
20:00 - 21:00
Společný jam nad novým evangelickým zpěvníkem
21:00 - 24:00
Zpívání s kytarami na terase chrámu

Celovečerní program:

Salvátorské zvony
Prohlídka salvátorských zvonů pro jednotlivce či členy jedné domácnosti. Bude možná mezi hudebními vstupy a po nich.

Informace o kostele

WWW: http://www.kostelusalvatora.cz

Adresa kostela: Salvátorská 1045/1

GPS: 50°5'20.692"N, 14°25'14.490"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Vojáčková

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská bus 207 - zastávka Staroměstská tram 17, 18 - zastávka Staroměstská

Kostel U Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu - za autora projektu je také často považován Giovanni Maria Filippi. Po bitvě na Bílé hoře byl chrám evangelíkům zabaven a v roce 1626 darován řádu Paulánů. Po požáru v roce 1689 barokně přestaven. V roce 1720 přistavěna hranolová věž, po polovině 18. století vyzdoben rokokovými štukaturami. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Roku 1863 byl zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání, jak se nazývaly luterské církve u nás.  Od roku 1918 zde sídlí farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube