07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dolní Životice, kostel Nejsvětějšího Spasitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
18:45 - 18:50
Uvítání, slovo úvodem
19:00 - 19:15
Scénka ze života sv. Hedviky
Divadelní představení ze života sv. Hedviky Slezské k příležitosti 850 let od jejího narození.
19:10 - 19:30
Ohlédnutí za SDM v Lisabonu - přednáška
19:10 - 20:30
Hra pro děti - Po stopách sv. Hedviky
Pro děti jsou připravena zábavná stanoviště o životě sv. Hedviky.
19:15 - 19:20
Vysvětlení hry pro děti, organizační věci
19:15 - 20:30
Venkovní pohoštění
19:30 - 20:30
Prohlídka věže kostela
Výhled na celé Dolní Životice!
20:30 - 21:00
Chvály

Celovečerní program:

Vernisáž obrázků dětí ZŠ
Chrámy a kostely očima dětí
Najdi...(hra)
Najdeš podle fotek všech 10 míst v tomto kostele? Najdi a doplň tajenku.
Zdobení perníčků
v průběhu večera

Informace o kostele

Kostel Nejsvětějšího Spasitele Patří mezi nejmladší kostely na Opavsku, byl postaven teprve v roce 1908, jako výsledek dlouhodobé snahy o osamostatnění od litultovické farnosti. Finanční sbírky na jeho stavbu pořádali místní občané, starost o realizaci kostela převzal Camillo hrabě Razumovský, který měl v plánu v Dolních Životicích vytvořit nové rodové sídlo a v kostele rodinnou hrobku. Kostel záměrně kombinuje několik architektonických stylů, aby působil starobylým dojmem, a tak odkazoval na historickou tradici šlechtického rodu Razumovských. Nejsvětější spasitel (Salvátor) - Chrudimský Kristus Obraz Nejsvětějšího Spasitele, později zvaného Chrudimský Kristus, byl podle barokní legendy součásti pokladu Pražského hradu. Jedna verze příběhu vypráví, že jej s sebou odvezl zimní král Fridrich Falcký při útěku po Bílé hoře, podle jiné verze jej uloupila švédská vojska. Údajně vypadl z vozu a dostal se k chrudimskému měšťanu Janu Pfeiferovi. Tam ho nalezli švédští vojáci, a když o něj hráli kostky, poškodili ho ze zlosti bodáním a řezáním. Když ze zasažených míst na Kristově tváři vytryskla krev, služebná obraz rychle sebrala a ukryla. Majitel jej nechal opravit, avšak poškozená místa se stále objevovala. Chrudimský děkan jej poté v roce 1674 nechal umístit na boční a později hlavní oltář. Místo se dočkalo velké popularity v širokém okolí, chrudimský Kristus byl díky mnoha zázračným uzdravením nazýván Nebeským lékařem, a jsou mu také přičítány zásluhy při několikanásobné záchraně města Chrudimi před morem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube