07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Liberec-Horní Suchá, Ostašov, kostel sv. Vojtěcha

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.rkc-lbc.cz

Adresa kostela: Křížanská

GPS: 50°45'52.801"N, 15°0'35.348"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavla Hnyková Haidlová

Návaznost na dopravu:

http://www.ostasov.eu

MHD Liberec č. 16, zastávka Ostašov-škola. Kostel stojí hned vedle školy.

 

Za válečná utrpení v sedmileté válce dostala obec roku 1770 odškodnění. Z těchto prostředků nechali občané vystavět dřevěnou kapli, jejíž stavba byla dokončena v r. 1771. Zakoupil se do ní zvon ulitý mikulášovickým zvonařem Josefem Pietschmannem a zasvěcena byla sv. Vojtěchovi. Dřevěná kaple sloužila svému účelu až do r. 1827. Postupem času zchátrala, proto byla v letech 1832-1833 přestavěna na zděný kostelík. Stavbou byl pověřen F. Effenberger na přání tehdejšího majitele panství Kristiána Kryštofa Clam-Gallase. Původně byly nad vchodem rozšířeného kamenného kostelíka zazděny na věčnou památku dvě dělové koule ze sedmileté války, ale při renovaci v r. 1880 byly odstraněny. O sedm let později byla přistavena sakristie, instalovaly se nové varhany pocházející z Žitavy a také nový oltářní obraz: Triptych sv. Vojtěcha, sv. Josefa a sv. Antonína. V r. 1913 byl vymalován interiér, opraveny a natřeny kostelní lavice. Prostředky byly poskytnuty z kostelních sbírek a také z libereckého arciděkanství. Koncem minulého století, zde ale utichl život, přestaly se sloužit mše a budova i interiér znovu chátraly.

Od r. 2011 se o kostel stará občanské sdružení SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA, které zde za podpory libereckého arciděkanství pořádá různé akce a benefiční koncerty. Výtěžek je použit na drobné opravy kostela. Za pomoci členů spolku a také díky získaným grantům nebo dotacím, za podpory místních organizací, soukromých firem i jednotlivců se již podařilo opravit oltářní osvětlení, zrestaurovat věčné světlo, sanovat omítky v kostele, rozvést novou elektroinstalaci a zakoupit nové osvětlení, opravit věž kostela včetně hodinového stroje, pořídit nové ciferníky, hodinový stroj, kříž na věž kostela, opravit kostelní lavice, vymalovat, pořídit nový koberec a další. Místní občané se tu setkávají při různých příležitostech, jsou zde slouženy slavnostní mše, probíhají svatební obřady, pietní akty, koncerty a kostel tak znovu začíná sloužit svému účelu. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější akce spolku patří Ostašovský masopust, Ostašovské poutní slavnosti, které připomínají i bitvu u Liberce a její propojení se stavbou kostela, dále letní festival pod širým nebem nazvaný Ostašovská noc a v neposlední řadě Advent v Ostašově s rozsvícením vánočního stromku, s koncerty a výstavou betlémů.

Více informací o činnosti Spolku přátel Ostašova najdete na www.ostasov.eu

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube