10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Votice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 17:00
Prohlídka kostela se zaměřením na děti
Kostel viděný dětskýma očima plus venkovní hra.
17:00 - 18:00
Komentovaná mše svatá s rytmickým doprovodem se zaměřením (nejen) na děti
18:00 - 19:00
Komentovaná prohlídka kostela pro dospělé
Prohlídka kostela - jeho zákulisí a historie, liturgické předměty a oděvy, výklad symboliky. Prohlídka varhan, kůru, věže Václavky (věž kostela sv. Václava).
18:00 - 20:00
Program pro mládež, kterou zajímají současné technologie
Let s dronem, rozšířená realita, ozobot, mluvící socha jako infostánek... a drobné občerstvení i opékání buřtů - to vše na faře, farní zahradě nebo před kostelem sv. Václava.
18:00 - 20:00
Dětský program na farní zahradě
Zatímco si budete prohlížet některý z našich kostelů, o děti se Vám na faře nebo na farní zahradě (dle počasí) postarají zkušené maminky. Plánujeme rukodělné tvoření (výrobky z korálků, malování rybek), venkovní soutěže pro děti, míčové hry.
18:00 - 20:00
Místo ke ztišení ve farní kapli
19:00 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela pro dospělé
Prohlídka kostela - jeho zákulisí a historie, liturgické předměty a oděvy, výklad symboliky. Prohlídka varhan, kůru, věže Václavky (věž kostela sv. Václava).
20:00 - 20:30
Místo ke ztišení
20:30 - 21:00
Varhanní koncert
Hraje MUDr. Anna Koláčná
21:15 - 22:00
Večerní ztišení se zpěvy, svíčkami, přednesení Vámi napsaných přímluv Bohu
22:00 - 23:00
Degustace mešního vína s výkladem - farní zahrada
22:00 - 23:00
Lidová muzika Jana Dostála, soubor písní a tanců Jaro (Ústí nad Orlicí)
Plus táborák, opékání buřtů, občerstvení

Celovečerní program:

Další celovečerní nabídka
Psaní přímluv Bohu, rozhovor s knězem, výhled z věže kostela Václavka

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-votice.cz

Adresa kostela: Kaplířovo nám.

GPS: 49°38'19.327"N, 14°38'38.561"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marta Malotínová

Návaznost na dopravu:

Autobusové nádraží Votice přímo před kostelem. Spojení do Prahy, Tábora, Benešova a dalších měst cca 1x za hodinu.

Půvabný kostel v barokní úpravě a v nedávno zrekonstruovaném kabátě je překrásnou dominantou východní části města. Z jeho věže se za jasných dnů otevírá výhled do lehce zvlněné krajiny České Sibiře - třeba bude v tajemném nočním hávu ještě vábivější. Ze severu střeží svůj svatostánek svatý Václav se zkamenělými blanickými rytíři.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube