07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 0:15 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 00:15
Kostel sv. Karla se otevírá
Možnost pobýt v klášterním kostele, poslechnout si nahrávky zpěvu sester, shlédnout prezentaci o historii nemocnice a kostela, případně si pohovořit s některými sestrami.
18:05 - 23:55
Po celý večer historická prezentace
18:05 - 00:15
Kostel sv. Karla otevřený celý večer k tichému zastavení a meditaci
Možnost pobýt v klášterním kostele, kde je po loňské rekontrukci i navrácený obraz sv. Karla, poslechnout si nahrávky zpěvu sester, podívat se na prezentaci z historie, případně si pohovořit s některými sestrami.
20:30 - 20:50
Nešpory
Modlitba večerní části breviáře. Skládá se především z modliteb žalmů a textů z Bible.
00:00 - 00:15
Modlitba před spaním
Poslední část modlitby breviáře - Modlitba před spaním.

Informace o kostele

WWW: http://www.boromejky.cz/kostel-sv-karla

Adresa kostela: Vlašská

GPS: 50°5'12.991"N, 14°23'46.201"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: SM. Angelika Pintířová

Návaznost na dopravu:

bus 194 - zastávka Nemocnice pod Petřínem (pouze do 20 hod)

tram 12, 15, 20, 22 - zastávka Malostranské náměstí dál cca 650 m pěšky  z Malostranského nám. asi 50 m ulicí Karmelitskou, zahnout vpravo ulicí Tržiště a Vlašskou kolem amerického a německého velvyslanectví k nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského cca 10-15 min.

 

Kostel sv. Karla Boromejského je prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu, navržená stavitelem Adalbertem Guderou. Kostel je součástí Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Blíže o Kongregaci zde: https://www.boromejky.cz/ Na průčelí kostela se nacházejí sochy kongregačních patronů - sv. Josef a patronové proti moru sv. Šebestián a sv. Roch. Kostel byl požehnán 4. 11. 1885. Malby uvnitř kostela byly svěřeny pražskému umělci Vilému Kandlerovi. Tento malíř vypracoval také oltářní obraz sv. Karla, nákres bočních oltářů, varhan a kazatelny. Boční oltáře s obrazy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Srdce P. Marie byly dílem vídeňského malíře Neugebeuera. Sochy vytvořil Václav Levý, učitel Josefa Myslbeka. Z celého interiéru se zachovala jen freska nad hlavním oltářem, znázorňující Pannu Marii Královnu andělů a oltářní obraz sv. Karla. Kostel měl totiž pohnutou historii.K historii a současnosti kostela blíže zde: https://www.boromejky.cz/kostel-sv-karla

     Vstup do kostela je bezbarierový. V přední lavici je indukční smyčka a v několika lavicích možnost připojit sluchátka pro sluchově postižené.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube