07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Plzeň-Plzeň 1, ECM Sbor, Lochotín

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 20:30
Deskohraní
Společenské a deskové hry pro různé věkové kategorie.
18:00 - 18:15
Zahájení Noci kostelů
18:00 - 19:00
Možnost individuálních rozhovorů o mateřském centru a školičce.
Prohlídka heren pro děti s komentářem některé z učitelek školičky.
21:55 - 22:00
Poslední prohlídky

Celovečerní program:

Komentované prohlídky
Prodejní výstava obrazů Ralfa Mošta
Kniha hledá domov
Poskytněte nový domov nějakému staršímu knižnímu titulu! Vyberte si knihu, která vás zaujme a vezměte si ji domů nebo ji dejte dál.
Občerstvení

Informace o kostele

WWW: http://lochotin.umc.cz/

Adresa kostela: Bolevecká náves 2016/2, 32300 Plzeň

GPS: Loc: 49°46'33.027"N, 13°22'44.638"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Wittner

Návaznost na dopravu:

Sborová budova se nachází v bezprostřední blízkosti tramvajové (1) i autobusové (30) zastávky Bolevecká náves.

Sborový dům z roku 1999 - na křižovatce ulic Studentská a Plaská, na dolním okraji Bolevecké návsi.

http://www.umc.cz/lochotin

GPS Loc: 49°46'33.102

 

Pravidelné bohoslužby: nedělní bohoslužby od 9:30 hodin, po 14 dnech středeční biblické hodiny online od 18.00 hodin

 

Návaznost na dopravu: tramvajová linka 1 - směr Bolevec - zastávka Bolevecká náves

autobusová linka 30 - směr Košutka - zastávka Bolevecká náves

 

HISTORIE SBORU A KOSTELA

Nárůst jediného plzeňského sboru ECM - Maranatha vedl počátkem devadesátých let 20. století k jeho členění na takzvané “kmeny”. Lochotínský kmen se od počátku scházel k bohoslužbám v pronajatých místnostech (především školy) a po domácnostech. Jeho vizí byla další evangelizační činnost v dané lokalitě. Tento “kmen” se stal ještě v roce 1993 misijní stanicí v čele s laickými pracovníky. Od roku 1996 byla ustavena samostatná farnost s misijní stanicí ve Stříbře a kazatelskou stanicí v Třemošné s poměrně malou členskou základnou - kolem 40 členů.

 

Sbor začal od prvopočátku shromažďovat prostředky na vlastní modlitebnu. Za tři roky shromáždil téměř půl miliónu korun, přičemž finančně podporoval sociální práci a sám byl finančně nezávislý. Biskup H. Bolleter zažádal o pomoc u Generálního výboru pro světovou misii, kde byl založen Fond Milenia. Na Výroční konferenci 1996 byla stavba nové modlitebny přijata jako prioritní akce církve. První kroky, od výběru architektonické studie až po začátek stavby, bylo jedno velké dobrodružství víry. Superintendent J. Červeňák 11. dubna 1999 poklepem symbolického základního kamene oficiálně otevřel stavbu modlitebny, která byla v říjnu téhož roku dokončena a 18. prosince slavnostně otevřena.

 

V nových prostorách žije sbor pravidelným bohoslužebným životem, je misijně aktivní, zasahuje především mladší generaci obyvatel velkého sídliště. V novém centru je denně program pro sbor i návštěvníky z okolí.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube