02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

vlak: Praha, hl. n. - Čtyřkoly a dále pěšky, po mostě přes Sázavu a potom vlevo po modré turistické značce (1,7 km)

vlak: Praha, hl. n. - Čerčany - Lštění a dále pěšky po modré turistické značce (1,4 km)

auto: po silnici 109 do Přestavlk u Čerčan a dále podle místního značení (směr Hradiště) až ke kostelu

 

V místě bývalého slovanského hradiště (zmínka v Kosmově Kronice české v r. 1055) byl na počátku 14. stol. zbudován gotický kostelík sv. Klimenta. Některé prameny uvádějí, že v gotickém zdivu je možno najít i zbytky zdiva románského. Roku 1730 byl kostelík obnoven a barokně přestavěn. Barokní kostelní věž pokrytá šindelem je dominantou širokého okolí. Generální oprava kostela proběhla v letech 1972-1973. Při opravě poškozené omítky po krupobití v létě r. 1974 byl odkryt starý gotický portál z pískovcových kvádrů na levé vnější straně kostela. V interiéru kostela je velká barokní socha sv. Klimenta a apsidovitý presbytář.

http://www.lsteni-zlenice.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube