10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha-Slivenec, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 18:15
Bavíme se, hrajem, smějem........
Program pro děti - výtvarné tvoření, kvízy, detektiv v kostele....
17:00 - 23:00
Směle vstupte
Zpřístupnění kostela - příležitost ke ztišení, modlitbě, prosbě, poděkování.
18:30 - 19:15
Andělské zpívání
pěvecký koncert třídy Jany Vackové
19:30 - 19:50
Švestkový sbor
Pěvecké vystoupení sboru Sliveneckého klubu Švestka
20:00 - 20:20
Společná modlitba růžence
I v průběhu společné modlitby směle vstupte :-)
21:00 - 21:50
Kostel Všech svatých v průběhu věků
Komponovaný pořad o historii sliveneckého kostela s hudebním doprovodem. Slovem historií provede: PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., hra na varhany: Miloslav Šimek, zpěv: Mikuláš Perla.

Celovečerní program:

Sběratelské razítko
Zeď nářků, proseb a díků.
Možnost zanechat v kostele svou prosbu nebo poděkování. Za úmysly prosebníků bude následně obětována nedělní mše svatá.

Informace o kostele

Adresa kostela: K Lochkovu

GPS: 50°1'10.412"N, 14°21'16.007"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Siganová

Návaznost na dopravu:

bus 120, 130, 230 - zastávka Slivenec 

Roku 1253 byl Slivenec darován řádu Křižovníků.Křižovníci vybudovali ve vsi rozsáhlý církevní statek a také kostel Všech Svatých.

Kostel Všech Svatých je raně gotická stavba nacházející se uprostřed obce.

Nejstarší část kostela pochází ze 13. století. V roce 1693 byla přistavěna předsíň a v roce 1889 byly provedeny úpravy podle návrhu Antonia Barvitia.

Je zde nejstarší známý dochovaný krov na našem území. Dřevo na něj bylo pokáceno v pozdním létě 1322 nebo časném jaru 1323. Presbyterium je uzavřeno pěti stranami osmihranu a nemá žádné vnější opěrné sloupy. Samotné presbyterium snad dříve sloužilo jako kaple a loď byla postavena později. Zastropení je řešeno pomocí žebrového klenutí. Žebra klenby jsou velmi mohutná a z klenutí výrazně vystupují. Žebra jsou uprostřed klenby spojena dvěma kulatými svorníky s motivy beránka a vinné révy. Na starý původ presbyteria ukazují tři velmi úzká gotická okna na jeho zadních stěnách. Každé okno je zaskleno dvěma vitrážemi. Jde o jedny z nejstarších malovaných oken z druhé poloviny 14. století. 

V roce 1889 zhotovil architekt Barvitius kopie těchto vitráží. Originály jsou dnes uloženy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

Kolem čtvrecového pilíře podepírajícího věž kostela vedou točité schody na kruchtu, kde jsou umístěny varhany z roku 1886. Věž kostela je ukončena velkou bání s dvojitým Svatopetrským křížem.

Ve věži jsou dva zvony. Zvon z roku 1724 je zasvěcen sv. Donátu mučedníku. Menší zvon (umíráček) je z roku 1925.

Kolem kostela je ohradní zeď, pravděpodobně z období gotiky. Roku 1790 do ní byla vestavěna čtyřboká klasicistní márnice.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube