10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Ostrov nad Ohří - Staré město, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné

Program Noci kostelů 10. června 2022

15:00 - 18:00
Hra pro děti "Hledání poutnického pokladu"
Hra začíná vyzvednutím plánku na recepci v areálu kláštera a končí na faře u kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné. Děti navštíví Posvátný okrsek, kostel sv. Jakuba na hřbitově, zámecký park a kostel sv. Michaela. Na jednotlivých místech naleznou
17:00 - 21:00
Motorkářská pouť po krušnohorských kostelích 10.6.2022
Všichni motorkáři jsou zváni k mimořádnému zážitku.Během jediné noci budou moci společně s motorkářským knězem Padre Patrikem a Krušnohorským spolkem přátel jedné stopy navštívit krušnohorské kostely. Jste srdečně zvaní – připojte se k naší pouti.
17:15 - 00:00
Církevní móda
Komentovaná prezentace starých a nových kněžských obleků
18:00 - 00:00
Mše svatá
Mše svatá s požehnáním pro účastníky Noci kostelů
19:00 - 00:00
Co skrývá náš kostel a proč má dvě zasvěcení?
Komentovaná prohlídka kostela
19:45 - 00:00
Ať se rozezní hudba
Koncert varhany a zpěv - účinkují Miroslava Lendělová, Martin Matuška a jejich žáci
20:30 - 00:00
Tajemství kostelních varhan
Komentovaná ukázka jak fungují kostelní varhany
21:00 - 00:00
Uvítání poutníků na motorkách
21:15 - 00:00
Církevní móda
Komentovaná prezentace starých a nových kněžských obleků
21:45 - 00:00
Jak to asi chutná???
ochutnávka mešního vína
22:15 - 00:00
Cherubíni, Serafíni
Koncert klasické hudby (kompozice pro trubku a klavír vám zahrají klavír-MgA. Jana Rambousková a trubka-Jan Veverka) a následně Slavnostní fanfáry z kůru kostela. Zakončení modlitbou s požehnáním pro přítomné a město.

Kostel je na těchto trasách:

1. Motorkářská pouť po krušnohorských kostelích
Všichni motorkáři jsou zváni k mimořádnému zážitku. Během jediné noci budou moci společně s motorkář…

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostostrov.cz

Adresa kostela: Malé náměstí 25

GPS: Loc: 50°18'17.168"N, 12°56'18.009"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Krzysztof Dedek

Návaznost na dopravu:

Spojení-

MHD: zastávka Ostrov (Zámek), přes Staré náměstí ke kostelu cca 7 minut či přes park 15 minut

Možnost parkování: přímo před kostelem (bezlatné parkoviště cca pro 8 aut), placená parkoviště- na starém městě na náměstí dále při ulici Jáchymovská a v neposlední řadě před zámeckým areálem (autobusová zatávka Ostrov- Zámek).

Vlakové spojení- stanice Ostrov. Nádraží se nalézá cca 30 min od starého města.

Farní kostel sv. Mikuláše, později zasvěcený svatému Michaelu archandělu a Panně Marii Věrné, pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Z této doby zachovány tympanon vstupního portálu se slepými kružbami a křížová klenba podvěží – dnes sakristie. Po požáru v letech 1567-1572 přestavován. K obdélné lodi je volně připojena věž, ve spodní části čtyřboká, s osmibokou nástavbou.

Síňové trojlodí s vestavěnými emporami je sklenuto síťovou žebrovou klenbou, presbytář klenbou hvězdicovou, v křestní kapli u věže je klenba sklípková – diamantová. Další přestavby v letech 1607-1609 a 1636. V interiéru zachovány renesanční náhrobky, z nichž nejcennější je šlikovský epitaf z roku 1521. Vybavení je barokní, pocházející z let 1751-1756. Příklad sakrální architektury saského typu z širší oblasti Krušnohoří. V letech 1989-1991 proběhla celková rekonstrukce.

Kromě šlikovského epitafu z roku 1521 a mobiliáře pocházejícího převážně z 18. století tu je od roku 2011 umístěn i relikviář s kapkou krve papeže Jana Pavla II. Interiér kostela je přístupný v rámci pravidelných bohoslužeb.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube