07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrov nad Ohří - Staré město, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Komentovaná prohlídka
18:00 - 18:30
Pěvecký sbor Andílci - ZUŠ Ostrov
Směs populárních písní v podání pěveckého sboru Andílci ze ZUŠ pod vedením Kateřiny Bodlákové
19:00 - 19:30
Komentovaná prohlídka
20:00 - 20:30
Jan Breindl - Varhanní koncert
21:00 - 21:30
Hudební skupina Elegance - hudební poděkování

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostostrov.cz

Adresa kostela: Malé náměstí 25

GPS: Loc: 50°18'17.168"N, 12°56'18.009"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Krzysztof Dedek

Návaznost na dopravu:

Spojení-

MHD: zastávka Ostrov (Zámek), přes Staré náměstí ke kostelu cca 7 minut či přes park 15 minut

Možnost parkování: přímo před kostelem (bezlatné parkoviště cca pro 8 aut), placená parkoviště- na starém městě na náměstí dále při ulici Jáchymovská a v neposlední řadě před zámeckým areálem (autobusová zatávka Ostrov- Zámek).

Vlakové spojení- stanice Ostrov. Nádraží se nalézá cca 30 min od starého města.

Farní kostel sv. Mikuláše, později zasvěcený svatému Michaelu archandělu a Panně Marii Věrné, pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Z této doby zachovány tympanon vstupního portálu se slepými kružbami a křížová klenba podvěží – dnes sakristie. Po požáru v letech 1567-1572 přestavován. K obdélné lodi je volně připojena věž, ve spodní části čtyřboká, s osmibokou nástavbou.

Síňové trojlodí s vestavěnými emporami je sklenuto síťovou žebrovou klenbou, presbytář klenbou hvězdicovou, v křestní kapli u věže je klenba sklípková – diamantová. Další přestavby v letech 1607-1609 a 1636. V interiéru zachovány renesanční náhrobky, z nichž nejcennější je šlikovský epitaf z roku 1521. Vybavení je barokní, pocházející z let 1751-1756. Příklad sakrální architektury saského typu z širší oblasti Krušnohoří. V letech 1989-1991 proběhla celková rekonstrukce.

Kromě šlikovského epitafu z roku 1521 a mobiliáře pocházejícího převážně z 18. století tu je od roku 2011 umístěn i relikviář s kapkou krve papeže Jana Pavla II. Interiér kostela je přístupný v rámci pravidelných bohoslužeb.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube