24.05.19
NOC KOSTELŮ

Třebotov, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 24. května 2019

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.trs-farnosti.cz

Adresa kostela: Pod Vsí

GPS: 49°58'19.416"N, 14°17'12.102"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Katarína Kolací

Návaznost na dopravu:

bus 309, 313 - zastávka Třebotov

Z Prahy vlakem do stanice Praha Radotín. Zde přestup na autobus č. 309 nebo 313 do zastávky Třebotov. Odtud je kostel pár minut pěšky (pokračuje se po hlavní silnici a poté se zahne druhou ulicí doleva, která vede až ke kostelu).

Historie kostela

Nejstarší zmínka o třebotovském kostele pochází z roku 1352 (kostel byl však pravděpodobně postaven již kolem roku 1300), tehdy již byl farním. Starý kostel však potřeboval časté opravy a také rozšíření. Proto bylo v roce 1865 rozhodnuto o stavbě kostela nového. Nový pseudorománský kostel byl posvěcen 9. října 1875 kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem. Ten zároveň uzavřel do oltáře ostatky svatých mučedníků Urbana, Kosmy a Krescentia. Hlavní oltář pochází z chrámu svatého Víta na pražském hradě, kde byl postaven roku 1708 u prvního pilíře proti svatováclavské kapli. Na pěkné oltářní architektuře js ou rozestavěny ze dřeva řezané, pozlacené barokní sochy čtrnácti svatých pomocníků. Roku 1864 jej koupil třebotovský farář Kellner již pomýšleje na stavbu nového kostela. Uprostřed oltáře je obraz „Svatý Martin odsekává kus pláště, aby jej dal žebrákovi“, který pro třebotovský kostel namaloval plzeňský malíř Jan Herzog roku 1867. Zároveň s ním namaloval obraz Panny Marie Pomocné, umístěný do horního nástavku oltáře. V oltáři jsou uloženy vzácné a značné ostatky 22 světců! Kostel je zasvěcen svatému Martinovi a každoročně ve svátek tohoto světce se zde koná pouť. V kostele je jediný zvon – ke cti svatého Martina – z roku 1708 přenesený z původního kostela.

V roce 1994 byl kostel celkově zrekonstruován. V roce 2011 byla provedena oprava varhan a v roce 2012 byla ke kostelu postavena přístavba s vlastním záchodem a tekoucí vodou.

Farní kostel sv. Martina v Třebotově patří do II. pražského vikariátu. Dojíždějícím duchovním správcem je P. Mgr. Zdeněk Skalický. V kostele je sloužena mše svatá s nedělní platností pravidelně každou sobotu v 17 h. (zimní čas), resp. v 18 h. (letní čas).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube