10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hovorany, Chrám Spasitele CČSH

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

Nejdříve malé představení náboženské obce a sboru.

V roce 1919 byly na mnohých místech slouženy vánoční bohoslužby v českém
jazyce a 8. ledna 1920 byla církev ustanovena. Již počátkem roku 1920 bylo v
Hovoranech o nově založené církvi často jednáno. V Hovoranech byli jak
nadšení horlivci pro novou církev, tak i neústupní odpůrci. První bohoslužba
v českém jazyce byla sloužena v létě 1921 pod lipou u římskokatolického
kostela.

Z kroniky se dozvídáme, že již v roce 1928 - 1929 přijala NO myšlenku na
stavbu vlastního sboru. Byl ustanoven stavební výbor, který měl za úkol
připravit podklady jak technické, tak finanční tohoto smělého projektu. Po
celou dobu, až do roku 1950 se místní duchovní spolu se stavebním odborem
NO, tu více, tu méně úspěšně snažili zařadit stavbu sboru a fary do plánů
výstavby. 22.8.1955 bylo konečně započato s vlastní stavbou farní budovy a
sboru. Farní budova byla předána do užívání již v září 1956. O rok později
27.října 1957 byl otevřen i sbor. Stavba obou objektů trvala 28 měsíců. Za
tu dobu odpracovali věřící více než 56 tisíc brigádnických hodin.

Nezměrné pracovní úsilí, ochota, obětavost věřících, to byl vklad - to byly
stavební kameny, kterých bylo třeba především ke zdárnému dokončení díla.

Za 56 let existence hovoranského CHRÁMU SPASITELE se na životě náboženské
obce podíleli nejméně 3 generace věřících. Vděčně budeme vzpomínat zejména
zakladatelské generace, její neopakovatelnou obětavost při budování sboru
- odkazu, který nám naši dědové a otcové zanechali nám i těm, kteří přijdou
po nás.

 

 

Nejbližší Noc kostelů:

Dolní Bojanovice, kostel sv. Václava – 10,3 km

Dubňany, kostel sv. Josefa – 12,0 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube