07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Stará Ves nad Ondřejnicí, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:55 - 18:00
Zvonění zvonů
Zvonění zvonů - pozvání na Noc kostelů 2023
18:00 - 18:30
Mše svatá
Noc kostelů zahájíme krátkou mši svatou
18:30 - 20:00
Otevření krypty
Otevření krypty k prohlídce s komentářem
18:30 - 20:00
Výstava liturgických předmětů a kněžských ornátů s popisem
18:30 - 21:00
Dílničky - téma svátosti - výroba prstýnků, křížku, a podobně
Každá svátost má něco specifického, pojďte si s námi vyrobit například prstýnky z drátku, nebo origami.
18:30 - 21:30
Průvodcem Vám budou svátosti
V kostele budou připraveny stanoviště, které Vám představí jednotlivé svátosti i něco z historie kostela.
18:30 - 21:30
Křest - možnost nahlédnutí do křestní matriky naší farnosti
18:35 - 21:30
Vernisáž k životu ve farnosti
V našem komunitním centru si můžete prohlédnout výstavu na téma Život v naší farnosti
19:00 - 21:00
Otevření věže k prohlídce s komentářem o kostelních hodinách
19:00 - 22:00
Ochutnávka mešních vín
20:00 - 20:30
Hudební večer
Zazpívá chrámový sbor Sv. Cecílie a Čtyřtetky, na flétnu zahrají děti ze Staré Vsi n/Ondřejnicí a nakonec zveme k poslechu smyčcového kvarteta BO-LE-RO.
20:45 - 21:30
Otevření krypty, dle zájmu
21:30 - 22:00
Ztišení, osobní modlitba
Ztišení, poděkování a osobní modlitba

Celovečerní program:

Zapálení svíček na úmysly
Přijďte a zapalte svíčku na Vám daný úmysl.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnoststaravesno.cz

Adresa kostela: Farní 10

GPS: 49°43'50.311"N, 18°11'12.444"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Elen Vítová

Vesnický kostel s bohatou historií je vystavěn v renesančním stylu s prvky gotiky. Je to jednolodní chrám s polygonální apsidou. Vedle hlavního oltáře nalezneme čtyři renesanční figurální náhrobky osazené do zdiva, které představují zakladatele místního zámku Jaroše Syrakovského s druhou manželkou Kateřinou z Petřvaldu a jeho syna Ctibora s manželkou Alinou z Vickova. Ze staršího vybavení kostela stojí za zmínku kamenná křtitelnice a renesanční figurální výjev s Ježíšem Kristem, provedený technikou secco malby.

Okolí kostela a fary je krásné, upravené a na farní zahradě pod kostelem je komunitní centrum a dětské hřiště.

Jsme středisko mládeže pro celou Ostravsko-opavskou diecézi a tak se u nás pořád něco děje. Nově vzniklé komunitní centrum slouží pro farníky a i mladé, kteří k nám na faru přicházejí.


 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube