07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Bezvěrov-Dolní Jamné, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 00:00
Prohlídka kostela - prostor pro ztišení, setkání, sdílení i prohlídku kostela
19:00 - 19:05
Rozezvučení kostelního zvonu - „Zvoní celá diecéze“
19:05 - 19:45
Chrástochor, sborová duchovní hudba
20:00 - 21:00
Varhanní koncert - Miloš Bok a Dětská Schola Nativity Děčín a Zpěváček Žlutice
Dětská Schola Nativity Děčín a Zpěváček Žlutice provedou díla Miloše Boka, který bude hrát na varhany: Missa Brevis es dur, meditace, psalmy a další. http://www.milosbok.com/provedeni.htm

Informace o kostele

Kostel byl založen počátkem 13. století jako panský s tribunovou věží, do které byl přístup z vedle stojící (dnes zaniklé) tvrze. Ve 14. století byl kostel goticky přestavěn a v roce 1696 v barokním slohu jako jednolodní stavba s presbytářem polygonálně ukončeným, se sakristií po jižní straně a původně románskou věží v jihozápadní části lodě. Presbytář je sklenut barokní valenou klenbou s výsečemi, loď má dřevěný kazetový strop. Na západní straně lodě je dřevěná kruchta. Poměrně bohaté barokní vybavení bylo poničeno a zčásti odcizeno v 90. letech 20.století zloději. Navzdory tomu si interiér kostela zachoval intaktní charakter.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube