07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 16 - Radotín, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.trs-farnosti.cz

Adresa kostela: náměstí Sv. Petra a Pavla

GPS: 49°58'54.091"N, 14°21'44.989"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Blanka Johanka Zajícová

Návaznost na dopravu:

bus 120, 244, 245, 246, 309, 313 - zastávka Nádraží Radotín

vlak: S7 Praha-hlavní nádraží - Praha-Smíchov - Praha-Radotín

První zmínka o kostele sv. Petra a Pavla v Praze-Radotíně se nachází v listině krále Václava II. z 24. 5.1298, ve které se mluví o farním kostele v Radotíně. Seznamy duchovních správců sahají až k roku 1347. Barokní podobu kostel získal před rokem 1741, kdy jeho patronát náležel cisterciáckému klášteru na Zbraslavi. Kolem roku 1760 byla do kostela pořízena trojice oltářů. Obraz na hlavním oltáři "Loučení sv. Petra a Pavla před smrtí" je dílem malíře Františka Karla Palka. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Prokopu. V roce 1881 byl kostel opraven; v této době byla rovněž zvýšena věž v závěru kostela. Ve věži jsou zavěšeny dva zvony - Tomáš-Jan Nepomucký z roku 1707 a Pavel z roku 2009. V podlaze ve středu lodi kostela jsou dva náhrobníky z poloviny 18. století.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube