10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Veselí nad Lužnicí, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostveseli.cz

GPS: 49°11'3.62508000000848"N, 14°41'49.8998400000027"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Skibiński

Kostel Pov. sv. Kříže

Práh veselského kostela Povýšení sv. Kříže leží v nadmořské výšce 429 m n. m., čímž značně převyšuje okolní krajinu. Jeho renesanční věž s hodinami je vidět z širokého okolí a tvoří tak malebnou dominantu našeho města.
    Samotný kostel je poprvé připomínán roku 1261 a jeho nejstarší části jsou vystavěny ve slohu románsko-gotickém. V pozdějších dobách proběhla ještě řada úprav, které daly chrámu Páně jeho dnešní tvář.
    Kamenný kostel byl vystavěn kolem roku 1230 pány z Rožmberka. Okolo roku 1360 byl přistavěn goticky sklenutý presbytář, z té doby pochází i dodnes zachovalá klečící postava zakladatele - patrně Petra Voka z Rožmberka - před svatým opatem na straně evangelia, jež má býti zachována. V presbytáři nalezneme další fresky s motivy svaté Veroniky, poslední večeře Páně, labutě či rožmberské pětilisté růže.
    V letech 1542-1544 byla přistavena renesanční předsíň s cimbuřím a vížkami. Její strop je zdoben symboly čtyř evangelistů , stěny pak biblickými výjevy (boháč a Lazar) a útržky latinských nápisů. Z předsíně vstoupíme do hlavní lodi vzácným románsko-gotickým kamenným portálem, jenž je jednou z nejstarších částí kostela.
    Se stavbou majestátní veselské věže bylo započato roku 1597 a byla velmi rychle - již příštího roku - dokončena. Ke stavbě bylo potřeby mnoho materiálu, proto městští radní rozhodli , že každý soused, ač bohatý či chudý, musel přivézt půl sáhu kamene a dvě fůry vápna.
    Přímo pod věží na severní straně lodi byla zřízena kaple Božího hrobu s pseudogotickým oltářem, bohatě zdobená freskami. Ty však roku 1655 zničil požár, proto byly přemalovány. Dnes v této boční kapli nalezneme na levé straně znak rožmberský, vedle jezdce s rožmberským erbem, tím má být Petr Vok z Rožmberka, na třetím obraze pak erb jeho manželky Kateřiny z Ludanic (nejspíše znak Švamberků). Vpravo je vymalován městský znak - nekorunovaný zlatý lev v modrém poli. ( Pozn.: Možná jste si všimli, že dnes je jako znak města užíván lev v červeném poli. Další variantou je lev na modrém pergamenu, který je v červeně vroubený. Jak je to vlastně správně nikdo neví, protože městské kroniky shořely při požáru. Jisté je jen to, že nalézáme tyto tři různé varianty.)
    Onen požár z roku 1655 měl ještě dalekosáhlejší důsledky. Loď musela být nově sklenuta a roku 1658 byly současně zřízeny dvě boční oratoře, křížově sklenuté.
    Náš chrám je vybaven monumentálním, raně barokním, portálovým hlavním oltářem se sochami sv. Šebestiána a sv. Václava, nahoře pak sv. Apoleny, sv. Barbory a sv. Floriána. Oltář postavil J. Stegmüller v letech 1684-1690, truhlářské práce provedl P. Winkler z Bechyně. Oltářní obraz je novější, ten původní z doby okolo roku 1600 je pověšen na stěně presbytáře.
    V lodi při triumfálním oblouku stojí dva protějškové oltáře z roku 1740; vlevo oltář Panny Marie Radostné se sochami Panny Marie s děťátkem a jejích rodičů svatého Jáchyma a Anny, vpravo oltář sv. Jana Nepomuckého se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha.
    Již několik set let zvoní Veselákům při svítání i klekání, událostech dobrých i špatných čtyři zvony; největší a nejmladší Maria (z r.1662), Martínek (1597), Kříž (1503) a přes pět set let starý Pražáček , zvaný též Arvita (1493). Tři z veselských zvonů jsou starší než samotná věž. Dříve byly umístěny v dřevěné zvonici, která stávala před presbytářem čelem k městu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube