07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Proseč u Skutče, evangelický kostel

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
Pes a drak - divadlo pro děti a dospělé
18:00 - 19:00
Vědomostní Pub/Church kvíz
vážně i nevážně, o historii a současnosti Proseče
19:30 - 20:15
Vernisáž výstavy Šárky Hrouzkové
Výstava z děl malířky a výtvarné pedagožky Šárky Hrouzkové, kolekce vybraná adresně a přímo pro tento prostor: západní kruchta evangelického kostela.
20:30 - 21:00
Poslední selské pečení chleba na Podlesí
Projekce dokumentu Národního filmového archivu z posledního pečení chleba na Podlesí, šedesátá léta minulého století. Němý film s varhanním doprovodem. Dokument je velmi působivý ve své prostotě, vážnosti i civilní obřadnosti.
21:00 - 00:00
Písně z Taizé
Zakončení dne s několika společně zazpívanými písněmi/kánony z komunity v Taizé.

Informace o kostele

WWW: http://www.prosec.evangnet.cz

Adresa kostela: č. p. 120

GPS: 49°48'13"N, 16°6'44"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Jun

Současná stavba stojí na místě prosté modlitebny z roku 1784. Kostel pochází z let 1832-1838. Autorem návrhu byl mistr zednický Josef Štěpánek, podrobný plán pochází od neznámého chrudimského inženýra. Kostel byl postaven v době platnosti tzv. tolerančních předpisů, které omezovaly umístění i podobu evangelických kostelů a modliteben (např. odlehlé, nenápadné místo, bez věží, bez zvonů, bez vchodu do ulice). Vzácný je též jeho empírový styl.

Empírový styl navazuje na geometricky jednoduchou architekturu starých Řeků a Římanů. Jednolodní prostor kostela v Proseči je členěn pískovcovými sloupy s dórskými hlavicemi (mají jednoduchou zdobnost), typický je i trojúhelníkový štít, průčelí.

Stavba začala r. 1834 pod vedením zednického mistra Štěpánka. Zdi jsou postaveny z kamení získaného zdarma z polních zahrad, z hrobek, bylo nutné jej upravovat. Cihly na klenbu kostela byly páleny v Záboří a v Proseči, střecha byla pokryta šindelem. Dovoz materiálu byl též zdarma. Členové sboru odpracovali téměř 1300 dobrovolnických dní, zpočátku stavby dokonce museli držet  hlídky.

8. července 1838 ji posvětil superintendant české reformované církve Matěj Kubeš ze Kšel u Čáslavi a senior Karel Nagy z Dvakačovic.

Na vnitřní vybavení nezbyl dostatek finančních prostředků. Proto jsou např. dřevěné lavice různě zdobené dřevořezbou i jinak provedené. Každá rodina si lavici zhotovila sama nebo zaplatila za místo.

R. 1862 byly instalovány nové varhany od firmy Josefa Andrejse z Neznášova. Další úpravy kúru proběhly až r. 1933 (položení podlahy za varhanami a na obou kruchtách).

 

SOUČASNÁ PODOBA INTERIÉRU KOSTELA  (1964-1965)

Za působení faráře Jana Blahoslava Horkého (1957-1968) se sbor rozhodl k úpravám interiéru kostela, které navrhl Jiří Zejfart (nar. 1928), farář, grafik, malíř a návrhář církevních interiérů.

Změnila se nejen výmalba kostela - bylo vymalováno teplejšími odstíny, nové biblické nápisy na stropě, došlo i k dalším úpravám: byl odstraněn bílý nátěr pískovcových sloupů, instalován jednoduchý stůl Páně a kazatelna  z lakovaného dřeva, průčelí je zdobeno dřevořezy. Typické výjevy ze čtyř evangelií na návrh J. Zejfarta vytvořil místní umělecký řezbář Ladislav Rejent.

Za zmínku stojí také nové osvětlení. Tvar svítidel navrhl významný český sklářský výtvarník Alois Metelák (1897–1980), rodák z blízkých Martinic, autor památníku českých bratří na Růžovém paloučku aj.

Fotografie kostela: http://prosecan.rajce.idnes.cz/Nas_kostel/

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube