07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ochoz u Brna, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 17:30
Prohlídka kostela a věže
- otevřené dveře kostela, sakristie i starobylé věže z 18. století, kde najdete i krásné zvony a starobylou půdní konstrukci. Nezvyklý pohled na Ochoz je samozřejmou součástí.
16:15 - 17:30
Dětské luštění
Děti si mohou ověřit svoje znalosti a pozorovací schopnosti v kostele a jeho okolí. Výsledkem bude vyluštěná tajenka.
16:15 - 19:00
Drobné občerstvení
Možnost drobného občerstvení.
16:30 - 17:30
Muzicírování ochozských hudebníků
V tento výjimečný večer vystoupí i ochozští hudebníci.
17:30 - 18:30
Loutkové představení "Malý princ"
Hraje soubor „Já to jsem“ V. Marčíka ml. Za hezkého počasí bude představení venku.
19:00 - 19:05
"Dvořák 120" - Largo
Propojení v rámci celé diecéze. Připomínka výročí 120 let od úmrtí skladatele Antonína Dvořáka.
19:05 - 20:00
Mše svatá
Slavnostní mše svatá.
21:00 - 21:00
Ukončení

Informace o kostele

WWW: http://farnost.ochozubrna.cz/

GPS: 49°15'13.32"N, 16°44'17.16"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Romana Blatná

Návaznost na dopravu:

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, viz. www.idsjmk.cz

http://www.ochozubrna.cz/doprava/ds-1012/archiv=0&p1=52

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29.05.2023)

Ne
10:45 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
18:00 ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Římskokatolický ochozský kostel se nachází v obci Ochoz u Brna a patří římskokatolické farnosti Ochoz u Brna. Z pohledu historie je farnost stará jako sama obec Ochoz u Brna, která vznikla sloučením dvou samostatných obcí: Ochoz a Obce v roce 1947. Počátky lze datovat do roku 1237 - Ochoz a 1254 - Obce. Tehdy Ochoz patřila do majetku blízkého Zábrdovického kláštera řádu premonstrátů (dnes městská část Brno-Zábrdovice) založeného před rokem 1209 moravským šlechticem Lvem z Klobouk se svolením olomouckého biskupa Roberta a markraběte Vladislava. Je jisté, že již v době založení obce stávala v místech dnešního kostela kaplička. V letech 1315-16 byla přestavěna na gotickou kapli. Na jejích základech byl v roce 1606 postaven nynější kostel. Po třicetileté válce byl opraven v letech 1658 a 1659, rozšířen byl v letech 1740–1750. K dalším barokním úpravám došlo v roce 1784. Jeho patronem i celé farnosti je svatý Václav.

Ochoz u Brna, se nachází asi 10 km severovýchodně od Brna směrem na Moravský kras. Většina katastru obce patří do chráněné krajinné oblasti Moravský kras, a to do jeho jižní části. Nacházejí se zde kromě dalších zajímavostí významné jeskyně jako je Ochozská jeskyně, Pekárna, Švédův stůl a celá řada krasových útvarů či propadání vodního toku Říčka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube