10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Ochoz u Brna, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 21:00
prohlídky kostela a věže kostela
- otevřené dveře kostela, sakristie i starobylé věže z 18. století, kde najdete i krásné zvony a starobylou půdní konstrukci. Nezvyklý pohled na Ochoz je samozřejmou součástí.
18:00 - 19:00
koncert ochozských hudebníků
V tento výjimečný večer vystoupí i ochozští hudebníci - mladší, starší, sólisté i kapely. Nocí kostelů totiž musí znít hudba různých žánrů, děj se co děj!
19:30 - 20:45
Dej si čas - koncert vokální skupiny Mošny
Noc kostelů v Ochozi okoření výborná vokální hudba v podání brněnské legendární skupiny Mošny. Znalí ví, neznalí vězte, že se můžete těšit na skvělé souzvuky a písně známé i zcela nové z alba Dej si čas, které si cení i hudební kritici.
21:00 - 22:00
Mše svatá
večerní mše svatá s intimním osvětlením a kytarou

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, viz. www.idsjmk.cz

http://www.ochozubrna.cz/doprava/ds-1012/archiv=0&p1=52

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25.04.2022)

Ne
11:15 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
18:00 ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Římskokatolický ochozský kostel se nachází v obci Ochoz u Brna a patří římskokatolické farnosti Ochoz u Brna. Z pohledu historie je farnost stará jako sama obec Ochoz u Brna, která vznikla sloučením dvou samostatných obcí: Ochoz a Obce v roce 1947. Počátky lze datovat do roku 1237 - Ochoz a 1254 - Obce. Tehdy Ochoz patřila do majetku blízkého Zábrdovického kláštera řádu premonstrátů (dnes městská část Brno-Zábrdovice) založeného před rokem 1209 moravským šlechticem Lvem z Klobouk se svolením olomouckého biskupa Roberta a markraběte Vladislava. Je jisté, že již v době založení obce stávala v místech dnešního kostela kaplička. V letech 1315-16 byla přestavěna na gotickou kapli. Na jejích základech byl v roce 1606 postaven nynější kostel. Po třicetileté válce byl opraven v letech 1658 a 1659, rozšířen byl v letech 1740–1750. K dalším barokním úpravám došlo v roce 1784. Jeho patronem i celé farnosti je svatý Václav.

Ochoz u Brna, se nachází asi 10 km severovýchodně od Brna směrem na Moravský kras. Většina katastru obce patří do chráněné krajinné oblasti Moravský kras, a to do jeho jižní části. Nacházejí se zde kromě dalších zajímavostí významné jeskyně jako je Ochozská jeskyně, Pekárna, Švédův stůl a celá řada krasových útvarů či propadání vodního toku Říčka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube