02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Benešov nad Ploučnicí, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:20 - 22:15 Otevřeno, možnost návštěvy
18:20 - 18:40
Příběhy o svatých z benešovského kostela
výklad pro děti s drobnými experimenty
18:40 - 19:00
Hrajeme a zpíváme to, co nás těší - Benešovský chrámový sbor
chrámový sbor vede pan Josef Šuma
19:00 - 19:40
Prohlídka kostela se zámeckou kastelánkou
Fundovaný výklad Mgr. Renaty Křížové
19:40 - 20:00
Hrajeme a zpíváme to, co nás těší - Benešovský chrámový sbor
chrámový sbor vede pan Josef Šuma
20:00 - 20:15
Sv. František Xaverský a Tovaryšstvo Ježíšovo
příběh světce z obrazu na bočním oltáři v rozhovoru s jezuitskými scholastiky Pavlem a Romanem obrazy dětí ze školy Nativity přibližují dobrodružný život světce
20:15 - 20:35
Hudba církevního roku v podání Děčínského chrámového sboru
sbor vede Mgr. Vít Kofroň
20:35 - 21:15
Prohlídka kostela se zámeckou kastelánkou
Fundovaný výklad Mgr. Renaty Křížové
21:15 - 22:00
Zpívaný kompletář - závěrečná modlitba dne - gregoriánský chorál a viola da gamba
povedou Filip a Mélusine Srovnalovi, profesionální hudebníci a přední znalci a provozovatelé gregoriánského chorálu v Čechách
22:00 - 22:15
Tichá noční chvíle s intimní poezií Miloše Doležala
Čtení z básnické sbírky Miloše Doležala "Jana bude brzy sbírat lipový květ" Sbírka byla oceněna Magnesií Literou jako Nejlepší kniha roku 2022. Básník v ní tklivě prožívá umírání manželky a truchlí po její smrti a žije s útěchou od Boha

Informace o kostele

GPS: 50°44'32.647"N, 14°18'47.800"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav DLAPKA SJ

Kostel bude otevřen od  17.30 do 22.00 hod

 

Původní dřevěný kostel je v Benešově připomínán již v roce 1352. Ten byl však kompletně vypálen při dobytí města Husity. Základní kámen nového velkého kamenného kostela byl položen v roce 1483. Kámen s tímto letopočtem je umístěn v sakristii.

Stavba kostela Narození Panny Marie trvala dlouhých 71 let – 1483 - 1557. Do pozdně gotického trojlodního chrámu s podélně protaženým presbytářem byla zahrnuta i starší, pravděpodobně strážní věž z pooč. 14. st., součást původních městských hradeb. K severní stěně presbytáře přiléhá tzv. Salhausenská kaple s řadou vzácných renesančních a raně barokních náhrobníků a epitafů z období 1550 - 1653. Vchod do kaple uzavírá mříž z doby kolem r. 1530. Na jižní straně byla v roce 1748 přistavěna barokní sakristie. Celkově prodělal benešovský kostel od 17. do 20. století celou řadu přestaveb, ale žádná z nich radikálně nezasáhla do původního gotického a renesančního jádra.

Vybavení kostela je převážně z 18. století – barokní a rokokové. Za zmínku ovšem stojí kamenná křtitelnice pravděpodobně z doby počátku stavby kostela a pískovcová kazatelna ze 16. století, jejíž nohu tvoří  socha sv. Jana Křtitele od míšeňského mistra Hanse Köhlera.   

 

Pravidelné bohoslužby -  neděle    8,30  

                                          pátek   17,30

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube