07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Řepiště, kostel sv. Michaela Archanděla

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

Adresa kostela: ulice Mírová

GPS: 49°44'10.881"N, 18°19'7.210"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Libor Uher

Návaznost na dopravu:

MHD Ostrava: č.linky 81 - zastávka U Školy MHD Frýdek-Místek: č.linky 1 - zastávka U Kříže č.linky 5 - zastávka U Kříže  ( 5-10 minut chůze směrem na Ostravu)

Kostel svatého Michaela archanděla v Řepištích                                             

Jednolodní filiální kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek a patří do velmi kvalitního souboru slezských dřevěných kostelů. Názory na založení řepišťského kostela se v rozličných pramenech různí. Jóža Vochala ve „Vlastivědě Těšínska“ udává rok 1484, prof. Adamus v „Našem Slezsku“ rok 1485. Při opravách kostela v roce 2020 se podařilo dendrochronologictky datovat některé trámy roubení kostela a prokázalo se, že byly pokáceny a použity na stavbu již v roce 1424. Jedná se tedy o dosud nejstarší přesně datované roubené konstrukce kostela v ČR.

Řepišťský kostel byl původně kostelem farním. Od roku 1652 patřil protestantům (luteránům), kterým byl v r. 1654 odňat a přifařen k Šenovu. Ze zápisů je vidět, že ještě r. 1688 byl  kostel  zasvěcen  sv.  Mikuláši, byl celý ze dřeva, strop a podlaha byly z desek.  Z vnější strany kostela byla galerie tvořená krytou podsíní zvanou „sobota“ (podobně jako u kostela v Sedlištích, kde zůstala zachována do dnes). R. 1785 byl kostel odebrán šenovské faře a byl přifařen    k nové vratimovské farnosti. V zápise z r. 1808 se uvádí, že budova kostela s věží je celá ze dřeva a hrozí zavalením. Dle ústního podání prodělal kostel mezi léty 1867 až 1891 velké změny, jak vnitřní úpravou, tak i částečnou přestavbou. Další úpravy byly provedeny v l. 1931-1932 (věž) a 1950, úpravy v interiéru kostela proběhly v letech 1995 - 1996 (nové omítky, vymalování, nové lavice). V r. 2006 byl kostel nasvícen venkovními reflektory. Poslední práce v roce 2007 obsahovaly nátěr kostela a oken, opravu věže, soklu a nátěr dveří. Kostel je obklopen vesnickým hřbitovem. Před kostelem byl v r. 2000 při lidových misiích vztyčen dřevěný misijní kříž. Velkou generální opravou prošel kostel v letech 2019-2020.

Kostel sv. Michaela archanděla je veřejnosti přístupný při pravidelných bohoslužbách a dalších církevních křesťanských svátcích a v rámci projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY.                                            

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube