12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 12. června 2020

16:45 - 16:55
Zvonění zvonů
17:00 - 17:45
Mše svatá s požehnáním celému městu
18:00 - 22:00
Seznámení s historií kostela
19:00 - 22:00
Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb, Písma svatého a života farnosti.
Představení kostela, jeho jednotlivých částí a jejich význam v liturgii, představení Bible - Božího slova (význam pro křesťany, historie, členění, ...)
20:00 - 21:00
Koncert komorního vokálního souboru Ensemble Hilaris
Zazní duchovní a capella skladby starší i novější v podání osmičlenného pražského souboru (na programu Tomás Luis de Victoria, Urmas Sisask a další...). Řídí Kryštof Spirit.
22:00 - 22:30
Prostor pro ztišení, modlitbu, rozjímání, ...
22:30 - 23:00
Výstav Eucharistie s modlitbou a závěrečným požehnáním městu

Informace o kostele

WWW: http://www.centrumhostivar.cz

Adresa kostela: K Prádelně

GPS: 50°3'10.091"N, 14°29'14.792"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Markéta Benešová

Návaznost na dopravu:

Od stanice metra A Strašnická autobusem 188 nebo od stanice Skalka autobusem 101 do stanice V Korytech.

Pak pěšky cca 200 m ulicí Záběhlická a k Prádelně. Kostel se nachází u břehu Hamerského rybníka. Doba chůze cca 5 minut.

Kostel vytváří krásné místo, které je symbolickým prvkem v dnešním prostoru Hamerského rybníku.

Nejstarší zprávy o Záběhlicích se datují k r. 1185. Základní listina Vyšehradské kapituly říká, že Záběhlice byly od konce 11. stol. do poloviny 13. stol. majetkem Vyšehradského probošta.

Od 12. stol. se datuje výstavba původního románského kostelíka, ukončeného na východě půlkruhovou apsidou. Na jižní straně kostela jsou dobře viditelná románská okénka, která jsou poměrně nízko. To svědčí o tom, že původní terén okolo kostela byl asi o jeden metr níže.

Ve 14. stol. se zde střídají majitelé, mimo jiné také Litomyšlský biskup Jan a od r. 1388 dokonce sám král Václav IV., který si zde nechal postavit "letní sídlo" - tvrz, jejíž základy byly nalezeny na ostrůvku Hamerského rybníka nedaleko u kostelíka. Možná právě on nechal zvětšit kostel o pětiboké presbyterium (kněžiště). Tento typ uzávěru kostela se vyskytuje méně často (např. Hloubětín) než častější pravoúhlý uzávěr (Modřany, Kunratice, Kolovraty).

V baroku byla přistavěna ze severní strany sakristie, hrotitá okna v lodi byla oble zaklenuta a kostel byl zastropen barokní valenou klenbou (původně zde byl spíše plochý strop nebo přímo průhled do krovu). Věž kostela byla při úpravách kostela v 19. stol. přestavěna (není známo do jaké výšky sahá zdivo původní věže).

Kostelík prošel různými stavebními obdobími. Vědomí, že zde stojí přibližně 800 let, a po tu dobu se v něm každou neděli scházeli lidé slavit mši svatou, děkovat Bohu a svěřovat mu své radosti i bolesti, v nás vzbuzuje radost a úctu zároveň.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube