10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hranice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:30
Komentovaná prohlídka kostela
Úvodní slovo večera a komentovaná prohlídka kostela
19:30 - 20:00
Varhanní hudba
Duchovní varhanní hudba v podání hranických varhaníků
20:00 - 21:30
Boží chrám je tu pro každého
Prostor kostela otevřen všem ke ztišení, meditaci. Možnost rozhovoru s knězem. Chvíle ticha se budou střídat s duchovními písněmi a četbou. Možnost požádat o modlitbu přítomné věřící.
21:30 - 21:40
Závěrečné požehnání
Svátostné požehnání přítomným a celému městu.

Informace o kostele

WWW: http://farnosthranice.cz/

GPS: Loc: 49°32'51.869"N, 17°44'5.045"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Kaňovská

Návaznost na dopravu:

Od žel. st. Hranice na Moravě a aut.st.pěšky asi 20 min.do centra města. Z žel.st.Hranice na Moravě - město cca 600m , pěšky z Teplic n. B. cca 2 km.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele se nachází v centru města na Masarykově nám. Pozdně barokní klasicizující kostel byl navržen v ateliéru brněnského dietrichštejnského architekta Františka Antonína Grimma v roce 1752. Výstavbu provedl mezi léty 1754 - 1763 Jakub Antonín Slováček ze Židlochovic. Impozantní stavba zcela pozměnila proporce náměstí a okolních jednopatrových domů. Vyniká především vypjatým průčelím s věží. Na jejím štítě je zavěšen dietrichštejnský znak. Výzdoba kostela pochází většinou jednotně z 60. let 18. století. Na hlavním oltáři je monumentální obraz Stětí sv. Jana Křtitele od brněnského malíře Josefa Sterna z roku 1762, v nástavci oltáře je obraz Bůh Otec trůnící v oblacích. V lodi kostela jsou dvě dvojice protějškových oltářů. Štukové plastiky první oltářní dvojice vytvořil Jan Adam Nesmann, kdežto obrazy Madony s dítětem a sv. Annou a obraz sv. Jiří je od Josefa Františka Pilze z Olomouce. Na protějším oltáři jsou od Josefa Sterna obraz smrti sv. Josefa a v nástavci obraz archanděla Michaela. Druhou dvojici oltářů z let 1772 – 1773 zdobí plastiky od Václava Böhma a obrazy od dvorního malíře Johanna Nepomuka Steinera, stejně jako obraz Kristova křtu u křtitelnice: obraz Krista na Olivové hoře v nástavci doprovází vyobrazení krále Davida, oltář sv. Jana Nepomuckého zobrazuje Zpověď královny Žofie a v nástavci má obraz sv. Kateřiny Sienské. Na výzdobě oltářů se podíleli také sochař František Ondřej Hirnle a řezbář a štukatér František Gallaš. Varhany zhotovil v roce 1767 Jan Výmola.Současné varhany mají již kovové píšťaly.Poslední generální oprava byla uskutečněna v roce 1995.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube