07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Šumperk, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:50 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsumperk.cz/

Adresa kostela: Kostelní nám.

GPS: Loc: 49°57'51.787"N, 16°58'12.219"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Slawomir Sulowski

Jako datum založení kostela bývá někdy uváděn rok 1216, kdy je poprvé o Šumperku zmínka v listině štíteckého fojtství. Ještě ve 13.století byl zřejmě postaven nejprve presbytář v raně gotickém slohu. Důkazem jsou dvě sanktuária (výklenky sloužící k ukládání monstrance a bohoslužebného nářadí) v jeho zdech a pod krovem v půdním prostoru otisky původní klenby. Loď měla ve středověku rovný trámový strop. Věž kostela byla postavena později, ještě však v první polovině 14. století. Kostel několikrát vyhořel při požárech města. Po požáru v r. 1524 byla přistavěna jižní kaple sv. Kříže. Roku 1669 byl kostel zničen požárem znovu – i s většinou města. Po požáru probíhala rekonstrukce pomalu, patrně v několika fázích. Kostel byl zaklenut v kněžišti valenou křížovou klenbou v závěru s lunetami. V lodi je valená klenba s lunetami, je na pasech, z nichž jeden tvoří vítězný oblouk . Patrně kolem roku 1768 vznikla příčná loď s jižní kaplí sv. Kříže a severní kaplí s oltářem sv.Rodiny. Půdorys chrámu tak získal podobu latinského kříže a chrám téměř zdvojnásobil svou kapacitu. V roce 1775 vymaloval uničovský malíř Ignác Oderlitzky do klenby životní příběh sv. Jana Křtitele. Freska byla po čase zamalována a teprve nedávno byla v presbytáři restaurátory znovu odhalena. Z první poloviny 18. století pocházejí krásně řezané chórové lavice. Klasicistní oltáře v obou kaplích pocházejí z období kolem roku 1805. Stejného data je i kazatelna. Hlavní oltář ze šedé žuly byl pořízen až v roce 1834. Kostel sv. Jana Křtitele je v současné době děkanským chrámem a živým srdcem šumperské farnosti.


 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube