07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kovářov, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:45 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost2k.cz

GPS: 49°31'5.974"N, 14°16'37.855"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavla Zelenková

Kostel Všech svatých v Kovářově

Stavba tohoto kostela pochází z konce 13. století a vznikla v souvislosti se stavbou nedalekého milevského kláštera, který byl založen roku 1187. Orientace stavby je západovýchodní, stavebním materiálem pak je lomový kámen. Obdélníková loď má rozměry 14,4 x 9,8 m, zakrytá prkenným stropem s omítkou s novodobou malbou. Výška stropu od země činí 7m. Pozornost si zaslouží kamenný vstupní portál tvarovaný do špice, jehož vrchol je v současnosti skryt později přistavěnou předsíní.

Presbytář o rozměrech 7 x 7 m je zaklenut gotickou klenbou do kamenných žeber, do jehož zdiva je vloženo několik ozvučnicových nádob. Výška klenby od podlahy činí 8,4m. Zvenčí je zdivo presbytáře podepřeno několika kamennými nosníky bez ústupků. Síla zdiva činí 1,5m.

V podlaze kostela je uloženo několik gotických náhrobků s dnes již vesměs nečitelnými nápisy.

Ve věži kostela jsou umístěny tři zvony, dva menší novodobé, jeden velký z roku 1548 zasvěcený Panně Marii a sv. Janu, odlitý pražským zvonařem Stanislavem.

V tomto kostele působila význačná osobnost – farář P. František Xaver Paleček mezi léty 1902 a 1926. Zde také zemřel a je pochován napravo od presbytáře kostela.

V současnosti se farnost Kovářov rozkládá na území 15 vesnic a osad.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube