10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Rosice u Brna, poutní kaple Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 10. června 2022

21:00 - 21:30
Průvod světel od kostela ke kapli na Trojici
Tradiční průvod s lampiony a lucernami od Kostela sv. Marina.
21:00 - 22:00
Výstava fotografií z restaurování kaple
Výstava bude přístupná i během festivalu Rozsvícená Trojice a pouti (11. a 12.6.)
21:30 - 22:00
Ztišení k modlitbě při svíčkách, zpěvy z Taizé

Informace o kostele

WWW: http://rosice.farnost.cz

GPS: 49°10'20.64"N, 16°23'23.64"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohumil Fafílek

Z dálky viditelná dominanta poutní kaple Nejsvětější Trojice stojí na návrší při jižním okraji obce Rosice u Brna. Budova kaple má zajímavé architektonické řešení, neboť je vystavěna na kruhovém půdorysu se třemi apsidami. Hlavní oltář zdobí plastika Nejsvětější Trojice, postranní oltáře jsou zasvěceny Panně Marii Mariazellské a Panně Marii Svatotomské. V patře kaple jsou tři oratoře a kůr. Pod kaplí je krypta. K poutní kapli vede lipová alej s dvanácti kamennými zastaveními křížové cesty. Památníky s vytesanými reliéfy tvoří spolu s kaplí významnou historicky cennou památku. Již před válkou se stalo toto půvabné místo tradičním poutním místem, kam přicházeli lidé oslavit slavnost Nejsvětější Trojice.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube