07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Netín, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie - pouť k Panně Marii Netínské

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:30
Prohlídka kostela pro děti
17:00 - 20:00
Otevřená kaple Panny Marie Sedmibolestné v hrobce rodu Lobkowiczů
17:30 - 18:00
Adorace
Adorace s modlitbou růžence přede mší svatou
18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 19:45
Prohlídka kostela pro dospělé
Komentovaná prohlídka celého kostela s varhanní ukázkou
19:00 - 22:30
Program pro děti v okolí kostela
Zajištěný program pro děti v okolí kostela a na přilehlé farní zahradě
20:00 - 20:45
Netradiční koncert netínského chrámového sboru
Koncert tradičního sboru s netradičním výběrem písní
21:00 - 22:00
Talkshow s hosty
22:00 - 22:25
Varhanní koncert
22:30 - 22:45
Závěrečná modlitba za úmysly příchozích
22:45 - 00:00
Možnost soukromé přímluvné modlitby
22:45 - 00:00
Otevřený kostel pro soukromou prohlídku / modlitbu

Celovečerní program:

Farní kavárna

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20.04.2016)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
18:00 celý rok, každý týden, 1. pátek v měsíci adorace v 17:30
So
16:00 zimní čas, 1x za měsíc, 1. v měsíci
18:00 letní čas, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí v centru obce Netín. První zmínka o kostelu pochází z roku 1414. Původně se jednalo o pevnostní kostel s románským jádrem patrně z počátku 13. století. V průběhu závěrečné třetiny 15. století byl původní presbytář nahrazen rozsáhlou přestavbou s prostornou sakristií, se zachovaným křížovým klenutím se žebry. Snad ve druhé polovině 16. století byla přistavěna věž. Roku 1728 byla zbudována předsíň u sakristie a nad sakristií panská oratoř. Roku 1770 byla vystavěna hudební kruchta konvexkonkávní modelace a v roce 1780 získala věž nové zastřešení neobvyklé podoby, které slouží dodnes. Opravy proběhly v letech 1876 a 1885. Při opravách kostela v roce 1969 se v lodi kostela našly gotické nástěnné malby. V interiéru kostela se nachází hrobka rodu Stráneckých ze Stránec a hrobka Marie Eleonory Holštýnské, provdané vévodkyně z Guastally a Sabionetty. Dominantou interiéru je hlavní novogotický oltář z roku 1911 s obrazem Nanebevzetí Panny Marie a barokní skříňkou, ve které je umístěna uctívaná pozlacená soška Panny Marie. Z postranních oltářů se zachovaly obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína. V kněžišti jsou dosud patrné zbytky gotického svatostánku a sedadel ve zdi. Vnitřní prostor kostela je osvětlen barevnými okny s motivy blahoslaveného Rudolfa, sv. Jáchyma, sv. Anny a sv. Ludvíka, krále francouzského. Poutní tradice vznikla v roce 1714 na poděkování za ochranu obyvatel od morové epidemie. Od té doby přicházela procesí poutníků i jednotlivci, aby si vyprosili přímluvu Panny Marie.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube