07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Staré Hamry - Gruň, kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostostravice.cz/

Adresa kostela: nedaleko Domu sv. Josefa čp. 60

GPS: 49°29'20.385"N, 18°29'3.639"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: doc. DDr. Andrej Slodička, PhD.

Návaznost na dopravu:

Parkoviště Gruň, hotel Charbulák

Kostelík z roku 1887 má obdélný půdorys uzavřený pětibokým presbytářem zaujme řadou obdélných oken ve stěnách lodi. Nad vchodem je nápis Maria Pomocnice Křesťanů, oroduj za nás. Historie kaple na Gruni začíná rokem 1773. Toho roku místní pasekář-rolník Šimon Tomeček, který byl vlastníkem rozsáhlých pozemků ( později ve vlastnictví Charbuláků, Bakoty a Kozla ), umístil při staré formanské cestě ze Slezska na Slovensko ve výšce 810 m.n.m. na kamenný podstavec figuru Panny Marie rustikálního slohu. Od té doby se tu věřící z Gruně,Řečice i Turzovky scházeli k modlitbám pod širým nebem. Místo bylo až do první poloviny dvacátého století holé, bez stromů, jak známe dnes. Roku 1847 nechal borovský kaplan Jan Špaček nad mariánskou figurou stlouct z desek jednoduchou kapli jako přístřeší pro modlící se věřící. Místo dokonce získalo při zakládání nových pozemkových knih svoji vlastní vložku. Staré Hamry s Gruněm tehdy patřily pod farnost borovskou v Malenovicích. Od té doby se začaly organizovat poutě k tomuto místu. Špačkův spolužák Filip Habernal, domaslovský farář, ve své závěti z roku 1868 na Gruň tak myslel, že určil, aby výnos ze dvou rolí v Domaslavicích se ukládal a střádal na budoucí výstavbu kostelíka, jako náhradu provizorní kaple. Tak se roku 1887 shromáždil stavební kapitál, začaly se zdít základy a kácet na Gruni stavební dřevo. Stavbu provedl ke všeobecné spokojenosti roku 1890 mistr tesařský Stanislav Pětroš z Frýdku. Kostelík postavil v severském slohu, navazující na tradice místní lidové architektury, dle nákresů stavitele Heinricha. Je 17 metrů dlouhý, 10 metrů široký, s věží nad vchodem 20metrů vysokou. Roku 1891 byly instalovány dva zvony z dílny Hilcera od Vídně a 1.října vysvěceny. Dvoucentový byl zasvěcen Panně Marii-Pomocnici křesťanů a jednocentový sv. apoštolu Filipovi. Oltář a kazatelna jsou práce řezbáře Gavlasa ze Sedlišť, pozlatil je Menšík z Frýdku. Ve štítě oltáře je obraz Panny Marie-Pomocnice křesťanů od frýdeckého malíře Vaška, v prostředním výklenku je figura Dobrého pastýře od Riefesera z tyrolského Grödenu. Nad nimi je sv.Karel Boromejský a sv. Antonín Paduánský jako patroni biskupského komisaře a starohamerského Faráře Antonína Nogola. Figura Panny Marie je umístěna na pravém bočním oltáři. Dvourejstříkové varhany zhotovil Rieger z Krnova za 400 zl. Celkové náklady na stavbu činily 7000 zl., z toho stavební dřevo 1500 zl. Kromě zachovalé výzdoby jsou dojemnou zajímavostí domácí kříže zavěšené poblíž oltáře. To když se budovala přehradní nádrž Šance, lidé ze zátopové oblasti, kteří museli své domovy opustit, nosili kříže a křížky ze svých chalup sem na kopec a tu je ponechávali. Snad s prosbou o ochranu v novém domově, snad jako poděkování za krásné chvíle života prožité uprostřed beskydských hor, snad jako příslib ,že na svůj rodný kraj nezapomenou a že se ještě přijdou podívat... Roku 1959 byla do kaple zavedena elektřina. Původní šindelová střecha byla v sedmdesátých letech nahrazena plechovou krytinou, nádherně kovotepecky provedené kliky vchodových dveří po roce 1989 někdo ukradl. Zvon se dochoval jen jeden. Dne 8.října 2002 byl kostelík vyhlášen kulturní památkou. Příležitostně se tu slouží mše a v neděli předcházející 24.květnu - svátku Panny Marie - Pomocnice křesťanů se konají poutě. Dobrá akustika dřevěné lodi a dvourejstříkové varhany z kostelíka činí také jedinečné místo pro koncerty a sborový zpěv.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube