07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Maří Magdalény

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://www.mari-magdalena.cz/

Adresa kostela: Masarykova/Františkánská

GPS: 49°11'31.92"N, 16°36'38.52"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mons. ThLic. Václav Slouk

Návaznost na dopravu:

Tram 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 (Hlavní nádraží)

Kostel sv. Maří Magdalény je úzce spjat s klášterem františkánů, který stáv al před hradbami Brna spolu s kostelem sv. Bernarda Sienského, který byl z obranných důvodů při švédském obležení stržen. Současný kostel sv. Maří Magdalény byl postaven v roce 1654. Ve výklencích hlavní průčelní fasády jsou umístěny barokní sochy sv. Mikuláše a sv. Martina ze zrušeného kostela sv. Mikuláše na dnešním náměstí Svobody. Kostel je nejblíže hlavnímu vlakovému nádraží a bývá tedy první zastávkou mnoha turistů a návštěvníků přijíždějících do Brna.

Kostel sv. Maří Magdalény je prostá, jednoduchá chrámová stavba (délka 36 m, šířka 25 m). Hlavní oltář je impozantní barokní architektura z r. 1736, kterou podle návrhu sochaře Adama Nesmanna realizoval truhlář František Huk. Oltářní obraz sv. Maří Magdalény na hlavním oltáři je mistrnou kopií Rubensova originálu, kterou zhotovil brněnský malíř Josef Rotter. Sochařskou výzdobu bočních oltářů provedl v letech 1759-1760 významný brněnský sochař a řezbář Ondřej Schweigel. Výjimkou je oltář sv. Antonína Paduánského, který zhotovil J. Scherz. Kazatelna vyšla z dílny vynikajícího řezbáře Antonína Rigy. Obrazy na bočních oltářích malovali brněnští malíři Josef Stern, František Korompay a již vzpomenutý Jose Rotter.

V chrámové lodi jsou zazděny tři náhrobky. První náleží brněnskému královskému rychtáři Janu Ignáci Schwolerovi z Liechtenau (+ 1664). Druhý patří hraběnce Frnatišce Terezii z Lamberku (+ 1664); třetí pak hraběti Kašparu Bedřichovi z Lamberku (+ 1686). Nápis nad vchodem vyzývá kolemjdoucí:

„DOMUM TUAM DECET SANCTITUDO. (Ps 92,5) VENITE, ADOREMUS!“ „TVÉMU DOMU PŘÍSLUŠÍ SVATOST. (Ž 92,5) POJĎTE, KLANĚJME SE!“

Zmíněný nápis zve ke vstupu do ticha Božího domu, sklonění se před Tím, který nás stvořil, díkům a prosbám.

Z důvodu havarie vody, je kostel od roku 2019 přístupný jen příležitostně. Kněžistě je spevněné výdřevou. Kostel čeká rekonsrrukce. Běžné bohoslužby jsou přesunuty do kostela Nalezení Svatého Kříže na Kapucínské náměstí. 

Kontakty: www.mari-magdalena.cz

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube