07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Hradčany, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zahájení programu
18:05 - 18:10
Modlitba za padlé a zemřelé
Připojte se ke společné modlitbě za ty, kteří svůj život položili za naší zemi.
18:10 - 18:20
Hudební vystoupení
Jiří Krýsl – trubka Jiří Kopečný – varhany
18:20 - 19:00
Historie kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech
19:00 - 20:00
Hudební vystoupení - koncert
Markéta Fassati - soprán Jiří Krýsl - trubka Jiří Kopečný - varhany
20:00 - 20:35
Historie a současnost Duchovní služby AČR
Vojenští kaplani vám přiblíží historii a současnost své služby v armádě.
21:00 - 21:20
Hudební vystoupení
Jiří Krýsl - trubka Jiří Kopečný - varhany
21:50 - 21:55
Modlitba za mír
Připojte se k modlitbě za mír.
22:00 - 22:05
Uzavření kostela

Celovečerní program:

Možnost získání poutnického razítka
V průběhu celého večera bude možnost získání poutnického razítka u pořadatelů.
Svíce za naše padlé
U Modlitby za padlé a zemřelé bude možnost v průběhu celého večera vzpomenout na ty, kteří za naší zemi položili své životy. A jako tichou vzpomínku na tyto lidi můžete zapálit svíci.
Setkání s vojenskými kaplany
Zajímá vás, co dělají vojenští kaplani? Zeptejte se osobně. V průběhu celého večera vám budou vojenští kaplani k dispozici pro vaše dotazy.
Ukázka předmětů, které používají vojenští kaplani
Předměty pro konání bohoslužby v polních podmínkách, vojenské Bible a modlitební knížky různých armád.
Během večera zazní skladby autorů: J. Clarke, G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Caccini, C. Franck, M. A. Charpantier

Informace o kostele

WWW: http://kaplani.army.cz

Adresa kostela: Kanovnická

GPS: 50°5'25.091"N, 14°23'36.391"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radoslav Sidor

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu sv. Jana Nepomuckého se dostanete tramvají č. 22 ze zastávek Brusnice nebo Pohořelec

(5 min. chůze).

Stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého, vysvěceného 21. srpna 1729, realizoval stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer, jako svou první sakrální stavbu. Strop chrámu zdobí fresky významného malíře baroka Václava Vavřince Reinera.

Od roku 1784 přestal sloužit svému účelu a stal se skladištěm. Věřícím opět začal sloužit až v roce 1861, kdy se stal kostelem vojenským a to až do únorových událostí roku 1948, kdy byl opět uzavřen a později převeden do vlastnictví Pražského arcibiskupství.

1. září 2001 byl kostel rozhodnutím pražského arcibiskupa propůjčen armádě pro potřeby Duchovní služby Armády České republiky.

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého pro svou architektonickou unikátnost patří mezi pražské barokní stavby vyhledávané nejen odborníky, ale i turisty.

 

Přehled bohoslužeb:

aktuální program naleznete na:  http://kaplani.army.cz/

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube