07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 2 - Vyšehrad, kaple Panny Marie Šancovní

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.kkvys.cz

Adresa kostela: V Pevnosti 9/3

GPS: 50°3'51.509"N, 14°25'17.739"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Erika Tučková

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Vyšehrad (dále cca 10 min. pěšky - po rovině)

tram 2, 3, 7, 17, 21, 27, 92 - zastávka Výtoň (dále cca 15 min. pěšky ulicí Vratislavovou - prudší stoupání, nebo po Rašínově nábřeží cca 200 m, pak prudké stoupání po schodech nahoru)

tram 7, 14, 18, 24, 93, 95 - zastávka Albertov (dále pěšky cca 15 min. ulicí Přemyslovou - prudší stoupání)

 

Kapli dal zbudovat v roce 1748 vyšehradský kanovník a záhy děkan Jan Tomáš Berghauer. Na místě děkana působil v letech 1749–1760. Kaple byla původně zamýšlena jako poutní, byla v ní umístěna socha P. Marie Šancovské a byla spojena chodbičkou s kostelem svatého Jana Křtitele Stětí. Zároveň při ní byla zřízena poustevna pro poustevníka, který současně sloužil jako kostelník a zvoník. Kaple neměla dlouhý život, již v roce 1784 byla zrušena Josefem II. a zabrána vojskem. Socha P. Marie Šancovské byla přemístěna do chrámu sv. Petra a Pavla. Císařská armáda zde skladovala nejrůznější materiál, ale brzy kapli spolu s vedlejším kostelem sv. Jana Stětí pronajala chudině k bydlení.

V malé hloubce pod podlahou bylo objeveno několik koster. Kdo, kdy a proč tam byl pohřben, zůstává tajemstvím. Kaple chátrala, nakonec v ní byly nějaký čas i stáje. Teprve v roce 1882, při postupném zvelebování Vyšehradu za probošta Václava Štulce a kanovníka Mikuláše Karlacha, došlo i na zpustlou mariánskou kapli. Vyšehradská kapitula ji vykoupila od armády a kanovník Karlach z vlastních prostředků zaplatil obnovu.

Kaple byla přestavěna podle návrhu arch. Bedřicha Müzbergera a Antonína Bauma. Nad vchodem je umístěn zlacený nápis AVE MARIA. Kaple byla znovu vysvěcena 6. října 1889.

Jde o drobnou stavbu na téměř čtvercovém půdorysu s nižším přístavkem na východní straně směrem k fortifikaci. Na vrcholu nízké sedlové střechy z prejzové krytiny je vztyčena osmiboká lucerna s bání, potažená měděným plechem. V lucerně jsou čtyři zaklenutá okénka. Báň je zakončena ozdobnou tepanou zlacenou korouhví se symboly královské koruny, žezla, lva a orlice držících meče. Korouhev je ukončena kovaným křížem se dvěma rameny. Východní čelo interiéru, kde je ve výklenku umístěna socha P. Marie Lurdské, je upraveno na způsob groty – jeskyně v Lurdech. Podél kaple vede průchod do prostor bývalého kostelíka sv. Jana Stětí, který je umístěn za pevnostní zdí. Kaple byla opravena a restaurována v polovině 90. let 20. století.

Dnes je kaple majetkem Hlavního města Prahy.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube