07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Šternberk, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnoststernberk.cz

Adresa kostela: Farní 50/3

GPS: Loc: 49°43'54.262"N, 17°18'5.003"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Antonín Pechal

Stavbu kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku inicioval roku 1775 šternberský rodák a probošt augustiniánské kanonie ve Šternberku - Aurelius Jan Augustin, a to podle návrhu brněnského architekta Františka Antonína Grimma. Kostel byl stavebně dokončen posledním proboštem kanonie Ondřejem Tempesem, který jej benedikoval dne 16. listopadu roku 1783, pouhý rok před zrušením kláštera. Z hlediska umělecké výzdoby, provedené ještě před zrušením kanonie si zaslouží pozornost především rokoková výmalba interiéru, která je největším a zároveň posledním freskovým dílem prostějovského malíře Františka Antonína Sebastiniho. Zajímavou prostorou farního kostela je boční kaple Panny Marie Pomocnice postavená zároveň s novým kostelem. Kaple určená jako místo posledního odpočinku zakladatelů kanonie Alberta II. a Petra ze Šternberka byla také v souvislosti s interpretací tamní Sebastiniho nástropní freskové výzdoby místem silného kultu Panny Marie Pomocnice – ochránkyně obyvatel města před válkou a morem. Hlavní oltářní obraz kaple je barokní kopií obrazu pasovské Madony s dítětem od Lucase Cranacha st., pochází ze staršího konventního kostela a je dílem malíře Jana Kryštofa Handkeho.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube