07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 9 - Prosek, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

15:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
15:00 - 18:00
Bojovka pro rodiny s dětmi v kostele a na farní zahradě (Klub maminek s dětmi)
Netradiční "bojovka" v kostele a na farní zahradě. Putování po stanovištích se zajímavými úkoly pro malé i větší děti a jejich rodiče.
17:00 - 17:45
Návod na použití kostela - (P. Petr Havlík - duchovní správce)
Co je to kostel? Co v něm můžeme najít? A jak se v něm chovat?
18:00 - 19:00
Mše svatá - svátek Nejsvětějšího Srdce Páně
19:00 - 20:45
Hudebně - historické pásmo - varhanní a pěvecký koncert proložený výkladem o historii kostela (studenti Pražské konzervatoře a Libor Gottfried)
21:00 - 21:30
Zpěvy z Taizé
21:30 - 22:00
Prostor pro ztišení a modlitbu

Informace o kostele

WWW: http://farnostprosek.cz/

Adresa kostela: U Proseckého kostela

GPS: 50°7'5.224"N, 14°29'40.441"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Petr Havlík

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Václava stojí nedaleko zastávky Metra C - Prosek v ulici U proseckého kostela 5/3.

Kostel sv. Václava podle Kroniky české Václava Hájka z Libočan založil kníže Boleslav II. Při převážení ostatků sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy se na místě dnešního kostela uložil kníže se svou družinou k spánku. Sv. Václav se mu zjevil ve snu a vyzval ho k budování kostela. Výjev snu je zobrazen na hlavním oltáři. Pravděpodobnější vznik kostela spadá do 2. pol. 12. století. V roce 1420 byl kostel vypálen husitskými vojsky. K opravám došlo až v letech 1470 – 1500. Prvního katolického kněze po tomto období připomíná nápis na křtitelnici. Byl jím Matěj Novatius Rožmberský. V roce 1648 byl kostel opět pobořen při švédském obléhání Prahy. Opravy a dostavby probíhaly postupně v letech 1654 a 1662, kdy byla znovu postavena věž. V roce 1675 došlo k obnovení prosecké farnosti. Prvním farářem byl Augustin Salát, jehož náhrobní deska je dodnes zachována u vchodu do kostela. Kolem roku 1700 proběhla přestavba a modernizace některých částí kostela v barokním stylu. Do dnešní doby se zachovala především úprava oken. Poslední velká rekonstrukce se uskutečnila v letech 1979 – 1981, při které bylo přistoupeno k úpravě interiéru do dnešní podoby.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube