07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 10 - Malešice, Milíčova kaple

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://malesice.evangnet.cz/

Adresa kostela: Rektorská 9

GPS: 50°5'13.752"N, 14°30'27.282"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Kellerová

Návaznost na dopravu:

Bus 155 z Želivského, zastávka Rektorská

http://spojeni.dpp.cz/LinesForm.aspx

Co je Milíčova kaple?

 

(citace z Průvodní zprávy ak. arch. Davida Vávry)

"Milíčova kaple z roku 1950 původně církve ČCE je nenápadná, přesto mimořádná církevní stavba. Překvapivě v nelehké době nástupu komunismu se podařilo zrealizovat  tento  jedinečný kostelík. Architekt Pavel Bareš dokázal skromnými prostředky, jak výtvarnými tak i finančními, pracovat tak, že drobné křesťanské perle přisoudil jednoduchý, přesto však monumentální výraz. Dominantou domu je čelní trojúhelníkové průčelí, řešené trojosým vstupem s oblouky, protažené ostrým hrotem symbolizující věž. Určitá prožitá lapidárnost kaple odkazuje až k antickému působení architektury. Boční fasády odrážejí služebnou náplň hlavního liturgického prostoru jenž prosvětlují z východní i západní strany.

V r. 2017 byl kostelík kompletně rekonstruován a od slavnostní bohoslužby 3. 12 2017 slouží bohoslužebnému, kulturnímu i komunitnímu účelu.

Kdo jsme?

České misijní provincie Obnovené Jednoty bratrské. Jsme součástí celosvětově rozšířené církve – Unitas fratrum – vzniklé v 18. století z moravských exulantů v saském Herrnhutu (Ochranově) a navazující na předbělohorskou Jednotu bratrskou především ve formě učení a víry. Navazuje mimo jiné na biskupa Jednoty bratrské a „učitele národů“ J. A. Komenského. Naše sbory v Čechách jsou jako Ochranovský seniorát od r. 2000 součástí Českobratrské církve evangelické.

Nejbližší Noc kostelů:

Praha 10 - Strašnice, sbor ČCE – 2,2 km

Praha 14 - Kyje, kostel sv. Bartoloměje – 4,5 km

Praha 3 - Žižkov, kostel Povýšení sv. Kříže, Atrium – 5,9 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube