10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha-Satalice, kaple sv. Anny

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:00
Zazvonění na zvon
Zahájení Noci kostelů
18:00 - 21:00
Otevření kaple

Celovečerní program:

Prohlídka kaple a povídání o její historii
Komentovaná prohlídka kaple s povídáním o její historii i součanosti
Prezentace o historii kaple

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-vinor.org/

Adresa kostela: K Radonicům

GPS: 50°7'36.631"N, 14°34'31.221"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Šimpachová Pechrová

Návaznost na dopravu:

Metro B - stanice Rajská zahrada, autobus 201 na zastávku Satalice (odtud pěšky ulicí K Radonickům cca 5 min.)

Metro C - stanice Letňany, autobus 209 na zastávku Satalice (odtud pěšky ulicí U Řempa cca 5 min.)

Kaple sv. Anny pochází ze 2. čtvrtiny 18. století. Před současnou stavbou stávala na tomto místě menší kaple. Podle zápisu ve Vinořské kronice byla rozšířena poté, co zde jednou projížděla hraběnka Šporková a poblíž tohoto místa šťastně porodila dceru. Z vděčnosti ke svaté Anně, kterou vzývala jako patronku ku pomoci, složila slib, že tuto malou kapličku rozšíří a vyzdobí. Svůj slib splnila.

Roku 1737 byla původní věžička zvýšena a pobita plechem. Původně v ní byly dva zvony, které ale za 1. světové války zrekvírovali k válečným účelům. Dnes je zde jen jeden zvon. Vnitřní vybavení doznalo značných změn k lepšímu v roce 1876. Kaple byla vymalována, opraven kůr a lavice, provedeny pozlacovačské práce a namalován nový oltářní obraz svaté Anny do Josefa Hellicha. Rekonstrukcí kaple prošla i v 90. letech 20. století. Poté byla znovu vysvěcena. 

Pravidelně se zde konají bohuslužby s nedělní platností vždy v sobotu od 19 hodin.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube