07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá - P. Karel Kočí
Mše svatá s varhanním doprovodem Jakuba Černého
20:00 - 21:00
Koncert souboru MAGISTRI
Koncert komorního souboru MAGISTRI
21:00 - 21:30
Individuální prohlídky kostela, meditace, modlitby
Prohlídky kostela. Modlitby, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby - prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké.
21:30 - 21:55
Modlitba se zpěvy z Taizé - doprovází Kalokazhatia, meditace
Modlitba se zpěvy z Taizé - doprovází farní hudební skupina Kalokazhatia, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby - prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké.
21:55 - 22:00
Závěrečná modlitba - zakončení večera
Závěrečná modlitba na zakončení večera Noci kostelů 2024.

Celovečerní program:

Posezení v kavárně
Posezení ve farní kavárně - káva, čaj, občerstvení
Celý večer - rozhovory s knězem, meditace
Po celý večer - možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků..., meditace.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnoststrasnice.cz/

Adresa kostela: Ke Strašnické

GPS: 50°4'8.191"N, 14°29'42.090"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Čok

Návaznost na dopravu:

  • Metro A - stanice Strašnická (pěšky podchodem, dále rovně po asfaltové cestě, cca 8-15 minut)
  • Bus 188, 154 - zastávka Staré Strašnice, směr ze Záběhlic (pěšky zpět proti směru jízdy až na světelnou křižovatku, potom vlevo a pěšky 150 m - cca 5 minut)
  • Tram 22, 26 - zastávka Staré Strašnice, směr z centra (pěšky ve směru jízdy na světelnou křižovatku, potom vlevo a pěšky 150 m - cca 5 minut)
  • Autem - možno využít veřejné parkoviště před kostelem

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16.03.2024)

Ne
7:00 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
10:30 ve školním roce, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
7:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

V roce 1918 byl na Staroměstském náměstí v Praze stržen Mariánský sloup. Tehdy pražský arcibiskup rozhodl, že se vybuduje kolem Prahy věnec kostelů, jako věnec kolem hlavy Panny Marie. Jedním z těchto kostelů se stal také Strašnický kostel. A tak byl roku 1924 založen „Spolek pro postavení katolického kostela ve Starých Strašnicích“ a farnost. Ve 20.letech minulého století byla postavena farní budova s kaplí, v roce 1968 kardinál Tomášek vyzývá správce farnosti, P. Mariana Klenera, aby započal stavbu kostela, byl odkoupen pozemek. Od roku 1990 probíhalo jednání o stavbě kostela, po velkých obtížích farnost získala stavební povolení, a konečně, 17.6.1994 je nový kostel posvěcen. Hybnou silou výstavby nového kostela byl P. Marian Klener, který působil ve farnosti 43 let až do roku 2005, vychoval ve víře celé generace, vedl farníky k modlitbě a svátostnému životu.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích má ve své architektuře skutečně duchovní náboj - tvar kostela jako stanu - symbol putující církve za Kristem do nebe nebo starozákonní putování Izraelitů z Egypta do Zaslíbené země (Ex 20). Střešní plášť zobrazuje ochranný plášť Panny Marie. Celá stavba se vypíná k nebi, ve všem je zobrazen nový život. Zvláštní tvar kříže a struktura rámů oken a výplně dveří (Y) v sobě nese symboliku života. Vertikála a horizontála kříže smrti je překonána Kristem zmrtvýchvstalým – proto kříž ve tvaru Y. Konstrukce kostela je netradiční. Celá stavba „visí“ na sloupu uprostřed a je zakončena křížem ve výšce 25 metrů jako dominantou. Chrám tvoří trojboký jehlan a jeho vnitřní prostor je polovinou tohoto jehlanu, půdorys tvoří rovnoramenný trojúhelník. V rozích chrámu jsou dvě okna; vitráž vlevo u křtitelnice představuje sv. Wolfganga. Vpravo je sv. Anežka Česká. Křtitelnice má zvláštní charakter – tvoří ji tři bloky pískovcových kvádrů. Jako Mojžíš vyvedl vodu ze skály pro záchranu izraelského národa před smrtí žízní (Ex 17,1-6), tak křestní voda zachraňuje pro nadpřirozený život. Vlevo vedle oltáře stojí ambon, symbol Krista, pravého vinného kmene (JAN 15,1), na kterém jsou symboly čtyř evangelistů, sv. Marek - lev, sv. Matouš - anděl, sv. Lukáš - býk a sv. Jan - orel. Socha Panny Marie – Immaculaty stojí nalevo od ambonu. Na obou bočních stěnách kostela jsou na hrubé omítce umístěny kovové reliéfy křížové cesty. Vlastní pískovcový oltář má podobu nedopracovaného kvádru, vyjadřujícího, že Kristus je kámen nárožní: "Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním" (Jan 15,5). Přestože jej stavitelé „odhodili“ – neopracovali, pohrdli jím, je pro nás zásadní. Na druhé straně oltáře je svatostánek ve formě bloku skla, které krásně září v ranním slunečním svitu. Sluneční paprsky ale musí nejprve projít kovovou tepanou mříží z mučicích nástrojů symbolizující Ježíšovo utrpení a smrt. Nad oltářem visí velký dřevěný kříž. Kristus nám svou pravou rukou ukazuje na Pannu Marii: "Hle tvá Matka" Jan (19,27).

Moderně pojatý interiér působí dojmem širokého otevřeného prostoru a k příjemnému teplému pocitu přispívá použitý konstrukční materiál – dřevo. Kostel má bezbariérový přístup pro lidi s horší pohyblivostí nebo pro vozíčkáře, pro hůře slyšící je technicky vyřešena možnost použití naslouchadel. V zimních měsících je kostel vytápěný.

Naše farnost je otevřená všem lidem. Každý den se zde konají bohoslužby. V neděli dopoledne v 7:00, v 9:00 a v 10:30 hod. (určena zejména pro rodiny s malými dětmi) a v 18:00 hodin. Ve všední dny je mše svatá pravidelně večer v 18:00 hodin. Konají se zde křty, svatby i poslední rozloučení s nejbližšími. Ve farnosti se pravidelně vyučuje náboženství pro školní i předškolní děti, na jaře probíhá příprava na první svaté přijímání. V průběhu školního roku, vždy jednou týdně, se koná příprava na křest dospělých, a jednou za dva roky probíhá příprava na biřmování. Lidé se setkávají v nejrůznějších skupinách a společenstvích: mládež, rodiny, senioři, skupiny Živého růžence, skupina Modlitby matek a mateřské centrum pro maminky na mateřské dovolené. Působí zde kytarový sbor mladých Kalokazhatia, který hraje každou neděli při mši svaté pro děti, chrámový sbor Cantus Amici a divadlo Máj. Každou neděli dopoledne je otevřena farní kavárna a knihovna, která je velice využívána.

Těšíme se i na vás!

P. Karel Kočí a P. Vladimír Kalík

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube