07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Načeradec, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

GPS: 49°36'39.953"N, 14°54'22.907"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Stehlíková, MBA

Návaznost na dopravu:

Doprava autobusem RegBus každou hodinu z Vlašimi přes Pravonín do Načeradce a zpět dle jizdního řádu

Parkování aut na náměstí zdarma.

O původu kostela v Načeradci není mnoho známo. Jeho vznik je na základě stavebního výzkumu datován na počátek 12. století, nejpozději však na konec první poloviny 12. století.

Kostel měl původně neznámého patrona, podle pozdějších pramenů byl zasvěcen sv. Petru, což je patrocinium vlastní právě nejstarším církevním stavbám. Připojení jména sv. Pavla se událo později.

První písemná zmínka o kostele se vztahuje k roku 1184. Želivský Opat Jarloch ve své kronice zmiňuje, že v načeradeckém kostele bylo přes noc uloženo tělo zemřelého želivského opata Gotšalka, který zemřel před první postní nedělí při vizitaci v ženském klášteře v Louňovicích pod Blaníkem a byl odtud převážen do mateřského kláštera v Želivě. V Načeradci za něho sloužil následující den místní kněz Radslav mši.

Na přelomu 13. a 14. století se dotvořila pod Blaníky síť farních kostelů. Načeradecký farní kostel náležel pravděpodobně v této době k děkanátu v Trhovém Štěpánově.

V roce 1359 byla k severní straně presbytáře přistavěna kaple Bolestné Panny Marie s obdélníkovým půdorysem. Dal ji vystavět Jindřich, farář v Křivsoudově.

Jiná domněnka praví, že v předhusitské době existovaly v Načeradci dva kostely – farní kostel sv. Petra a druhý, menší zasvěcený Panně Marii, snad dokonce starší, ještě předrománský, který byl později začleněn do komunikačního systému většího kostela. V nedávně době přinesli badatelé důkazy, že menším kostelem byla míněna kaple Panny Marie, postavená roku 1359 při severní stěně kostela. Podzemí kaple sloužilo jako hrobka, která nebyla nikdy prozkoumána.

V roce 1365 byla vybudována kaple Všech svatých, která se však nedochovala až na dvě konzoly ve východních rozích. Byla to gotická kaple při západním nároží.

Nejpozději ve 14. století byly ve věži zavěšeny zvony.

Dochovaným klenotem je tzv. Načeradecký misál z konce 13. století. Jedná se o nejstarší dochovanou písemnou památku na Benešovsku s cennou knižní malbou, kánonovou miniaturou ukřižování a iniciálami zdobenými kaligrafickými filigránními ornamenty, jejichž autor byl ovlivněn ještě románskou tradicí. Písmo je podobného typu, jakým psal písař v Pasionálu abatyše Kunhuty či v rukopisech královny Rejčky. V misálu jsou také historicky důležité poznámky k dějinám městečka.

 

 

Římskokatolická farnost Zdislavice

Zdislavice 53, 257 64 Zdislavice

IČ: 48927678 DIČ: CZ48927678

 

 

 

Význačná data kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci

Slavení poutí v Načeradci

* malá pouť se vztahuje ke kapli Panny Marie Sedmibolestné – tato pouť je pohyblivá, její datum se stanovuje podle Velikonoc, pouť je slavena na 4. neděli velikonoční.

* hlavní pouť se slaví na svátek sv. Petra a Pavla, každoročně k datu 29. června

 

Slavení posvícení

* slavnost posvěcení chrámu se váže k svátku Povýšení svatého kříže, který je uveden v kalendáři 14. září

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube