02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Olbramovice, kostel Všech svatých, hřbitov

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:30 - 20:45 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 18:45
Prohlídka věže kostela
Prohlídka věže, zvonů a půdy kostela.
18:45 - 19:30
Jiří Pavlica - Missa brevis
Vystoupení komorního sboru a orchestru
19:30 - 20:45
Komentovaná prohlídka kostela a tvoření s dětmi
prohlídka kostela, varhan, zvonů, věže a půdy; ukázka liturgických předmětů a oděvů, ochutnávka mešního vína a tvoření s dětmi

Celovečerní program:

Psaní proseb a díků Bohu
Psaní proseb a díků, které budou předneseny Bohu od 21:15 v kostele sv. Václava ve Voticích.
Tematický koutek - křest
Zajímavosti o křtu a křtitelnicích

Informace o kostele

Původně románský kostel z 12. století, z něhož se zachovala hranolová věž s dvěma řadami románských okének a loď. K lodi připojena roku 1866 novorománská apsida.

Minulý rok prošla věž rekonstrukcí. Je možné vystoupat až na její vrchol a rozhlédnout se po kraji. Nenechte si ujít.

O historii kostela si můžete přečíst také zde.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube