07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Sázava-Černé Budy, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.sazavskyklaster.cz

Adresa kostela: Zámecká

GPS: 49°52'39.527"N, 14°53'52.328"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Radim Cigánek

Návaznost na dopravu:

Bus: 

Praha, Háje (metro "C"), PID č. 382 – do zastávky Sázava-Černé Budy

Vlak:

Praha – přestup Čerčany – Sázava-Černé Budy (směr Světlá nad Sázavou)

Kolín – přestup Ledečko – Sázava-Černé Budy (směr Čerčany)

Brno, Havl. Brod – přestup Světlá nad Sázavou – Sázava-Černé Budy (směr Čerčany)

Auto:

D1, sjezd na 34. km, dále směr Sázava, silnice č. 110

Poutní kostel sv. Prokopa je přístupný celoročně. Je součástí Sázavského kláštera - jednoho z nejstarších benediktinských klášterů v Čechách, někdejšího proslulého střediska slovanské liturgie a vzdělanosti. Od raného středověku byl významným poutním místem k sv. Prokopovi (970-1053), poustevníkovi a zakladateli kláštera, prvnímu opatovi, divotvůrci, národnímu patronovi i ochránci proti zlým mocnostem. V místě dnešního kostela postavil Prokop a jeho druhové první dřevěný chrám již v 11. století a v něm byl také po své smrti v roce 1053 světec pochován. Časem kostel dostal podobu románskou a gotickou, z níž je dodnes viditelné torzo gotického trojlodí nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. Dnešní, barokní podobu kostel získal v 18. století a pyšní se bohatou barokní a rokokovou výzdobou. Na bočním oltáři sv. Prokopa je umístěn barokní Milostný obraz sv. Prokopa, tzv. Prokopova pravá podoba, proslulá již po několik staletí zázračnými jevy: jeho oči, jinak pokorně sklopené, někdy ožívají a věnují přítomnému pohled laskavý, přísný aj. V kryptě kostela je také uložena část tělesných ostatků sv. Prokopa. Při výjimečných církevních svátcích bývají v kostele vystaveny k uctění další svatoprokopské relikvie: dřevěný koflík a lžička sv. Prokopa. Poutní areál sv. Prokopa v Sázavském klášteře prošel generální rekonstrukcí v letech 2019 - 2021. Po dokončení oprav byl otevřen nový prohlídkový okruh "Český patron svatý Prokop“, který zahrnuje prohlídku nové kaple svaté Barbory, galerie svatého Prokopa a varhan, návštěvu nově pojaté krypty s ostatky sv. Prokopa, vše doplněné komentářem k výzdobě kostela. Dlouhodobě nabízený okruh „Svatoprokopská Sázava“ je otevřen v běžném režimu Národního památkového ústavu (duben – říjen, jinak jen větší ohlášené skupiny). Naopak poutní místo sv. Prokopa a nový okruh v prostorách blízkých kostelu sv. Prokopa je otevřen celoročně: přes zimu (říjen – duben) vždy v pátek od 13 do 19 hodin, o sobotách a nedělích vždy od 9 do 17 hodin. V tomto čase je také otevřena přímo naproti kostelu sv. Prokopa pokladna a prodejna suvenýrů s náboženskou tématikou, křížů a dalších předmětů. Další informace a kontakty na internetových stránkách a Facebooku.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube