07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Votice, Husův sbor

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 24:00
Žižkova noc
Program k 600. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova.

Informace o kostele

WWW: http://husite-votice-cz.cms.webnode.cz

Adresa kostela: Husova 287

GPS: 49°38'16.303"N, 14°38'13.805"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marek Feigl

Sbor CČSH je z r. 1925 nedaleko středu města v malebné krajině tzv. České Sibiře. Prvním farářem se po bouřlivé schůzi a počáteční nejistotě, zda jej řád pustí, stal Antonín Regál – františkánský mnich (kvadrián) z místního kláštera sv. Františka z Assisi, který se sympatiemi k nové národní a reformující církvi netajil. První bohoslužby se konaly ve školní tělocvičně 1. ledna 1921 a v r. 1924, po uznání nové církve státem, zakoupila náboženská obec pozemek nad náměstím směrem na Beztahov a vlakové nádraží. V r. 1925 si postavila vlastní Husův sbor. Polovina nákladů byla uhrazena hned ze sbírek členů nové církve a druhá půlka byla na úvěr, na který se zakladatelská generace zaručila svým vlastním osobním majetkem. Projekt provedl ing. arch. Karel Šašek a realizaci firma Jan Špaček a místní řemeslníci. Členové církve pracovali zdarma a v osobním volnu. Základní kámen byl položen 2. května 1925 a již 28. září 1925 byl sbor slavnostně otevřen tehdejším patriarchou církve ThDr. Karlem Farským.

Sbor je postaven ve střízlivém moderním duchu, trojlodní interiér svým dřevěným stropem připomíná ochranovskou modlitebnu Jednoty bratské. Pod vítězným obloukem vpředu je jednoduchý stůl Páně a za ním na dubovém kříži kopie Ukřižovaného od slavného českého sochaře Františka Bílka. Rovněž další výzdoba sboru je od téhož autora – reliéf Petr Chelčický a menší sochařské práce – Řeč věčného domova a Prorok Jeremjáš. Varhany na kůru jsou z dílny Karla Urbana z Prahy a byly r. 1995 převedeny na elektromagnetickou trakturu. Sbor zdobí z dálky viditelná, 18 m vysoká věž, zakončená kalichem, se zvonem Jan Hus v ladění Es-dur zvonaře Karla Diepolta z Prahy (byl odlit v r. 1925).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube