10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Votice-Martinice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:30 - 19:30
Komentovaná prohlídka kostela
Historie, uspořádání, vybavení, jednotlivé obrazy a sochy... a seznámení s fungováním varhan.
18:30 - 19:30
Zábavné tvoření z korálků pro děti i rodiče
19:30 - 20:30
Principy a důvody zvonění s možností sami si zazvonit
Výklad o historii zvonů od pana Kříže z Košovic, zvoníka v chrámu sv. Víta na Pražském Hradě.

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube