07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Petrovice, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

GPS: Loc: 50°47'22.943"N, 13°58'28.606"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ing.Jana Jirásková

Návaznost na dopravu:

 

 

 

Kostel bude otevřen od  18.00 - 20.30

V roce 1793 byl na vyvýšenině ve středu obce postaven nový barokní kostel, zasvěcený sv.Mikuláši. Hlavní kamenný oltář měl po stranách dva sloupy, mezi kterými se nacházely sochy sv.Petra a sv.Pavla.Střed vyplňoval obraz sv.Mikuláše, nad ním byla nástavba s obrazem Nejsvětější Trojice s latinským nápisem a zcela nahoře byly umístěny sochy sv.Barbory a sv.Kateřiny.Klasicistní křtitelnice pocházela z 18.století, kazatelna byla v roce 1894 vyměněna.Střechu kryl šindel, na patce byl devět stop vysoký kamenný kříž. Kostelní věž s cibulovitou střechou byla k štítové stěně přistavěna v roce 1904. Během napoleonských válek sloužil kostel jako skladiště a lazaret a veškerý jeho inventář byl rozkraden nebo zničen. Na poválečné obnově kostela se podílela široká veřejnost ,včetně       obyvatel okolních vesnic.

V roce 1963 byl kostel sv.Mikuláše prohlášen kulturní památkou. Ve večerních hodinách 11.července 1988 se propadla střecha a kostel přestal sloužit svému účelu. O roku 2007 slouží objekt ke kulturním, společenským i duchovním účelům. V roce 2012 byly zrekonstruovány 4 okenní vitráže a zhotovena vitráž sv.Mikuláše do oltářního nástavce. Nedílnou součástí této vitráže je relikvie, která byly získána z italského Bari, kde se v bazilice sv.Mikuláše nalézají světcovy ostatky.

V rámci oslav 220.výročí vysvěcení kostela sv.Mikuláše  a 200. výročí bitvy u Chlumce, bylo v sakristii a oratoři kostela otevřeno Petrovické museum.                                

 

V roce 2015 jsme získali peněžní prostředky na realizaci vizionářského a revolučního zastřešení, které nemá v severočeském krušnohoří obdoby. 

Hřeben střechy je z prosklených tabulí, které umožňují úžasný pohled na noční oblohu.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube