07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Libouchec, kostel Tří králů

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

GPS: Loc: 50°45'38.887"N, 14°2'36.044"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Holá

Návaznost na dopravu:

Veřejná doprava Autobusové spojení z Ústí n.L. - 18.44 autobusové nádraží                                              18.52  MHD bus 595011 od Divadla - Chlumec, navazuje bus v 19,16 (do                                               Děčína)                                              20,05 autobusové nádraží autobusové spojení z Děčína -    18,38 MHD autobusové nádraží                                              20,18 MHD autobusové nádraží      

Noc kostelů - kostel otevřen od  18.00 - 22.00 Pozdně gotický kostel sv. Tří králů stojí na mírném návrší nad hlavní komunikací procházející Libouchcem, uprostřed rozsáhlého hřbitova. Spolu s obcí je uváděn v polovině 14. století. Přestavěn byl částečně v roce 1857 a obnoven na samém konci 19. století – mezi lety 1897–98. Kostel je jednolodní, obdélníkový, ukončený pětibokým presbytářem. Hranolová dvoupatrová věž je na jižní straně lodi. Na presbytáři se dochovaly mohutné opěráky a kružby oken. Uvnitř kostela je pseudogotické zařízení a na stropě kopie Sixtinské Madony. Ke kostelu se vchází barokní branou a před hřbitovní zdí stojí barokní sousoší Kalvárie z r. 1728. Pravidelné bohoslužby: čtvrtou neděli v měsíci od 16:00 V kostele se konají, koncerty, prednášky, vánoční zpívání, čtení v rámci projektu Iniciativa pro naše kostelíky-Ostrov  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube