07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vrané nad Vltavou, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:00
Možnost individuální prohlídky kostela
Možnost individuální prohlídky kostela s možností výstupu na kostelní věž.
18:10 - 18:15
Vyzvánění – zvon sv. Markéta
20:00 - 20:50
Vystoupení studentů/žáků Základní umělecké školy Vrané nad Vltavou
21:00 - 21:30
Možnost individuální prohlídky kostela
Možnost individuální prohlídky kostela s možností výstupu na kostelní věž.
21:30 - 22:00
Silentium
22:00 - 22:05
Uzavření kostela

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-zbraslav.cz

Adresa kostela: V Zídkách

GPS: 49°56'23.302"N, 14°23'17.570"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Marek Dobruský

Návaznost na dopravu:

Doprava do Vraného: vlakem ČD, trať č. 210, autobusem PID č. 314, 338, 360, 361, 390 do zastávky „Jíloviště–Výzkumný ústav“ a následně přívozem na pravý břeh Vltavy (přívoz převáží jen v pracovní dny do 18,45 hod.), na kole po cyklostezce č. A2 (8100) z Prahy - Zbraslavi.

Původně gotická stavba s dochovanou románskou apsidou a s gotickým sedlovým portálem vedoucím ze sakristie do věže, byla barokně upravena v 17. století. První písemná zmínka o kostele je v zakládací listině břevnovského kláštera (falsum ze 13. století, hlásící se k r. 993).

V apsidě kostela je barokní oltář s obrazem sv. Jiří a nad ním medailon se sv. Václavem. Dominantou kostela je na epištolní straně sousoší kalvárie (kříž, P. Maria, sv. Jan), pocházející ze zrušené kaple sv. Kříže ve Zbraslavi, které získal a vlastnoručně opravil vranský farář P. František Xaver Matošovský v r. 1867. Na evangelijní straně je kopie obrazu Zbraslavské Madony. Na kůru jsou instalovány dvoumanuálové varhany z r. 1942. Ve věži byly původně 4 zvony, které byly v r. 1917 sejmuty a rekvírovány pro vojenské účely. Vrátil se jediný, sv. Markéta.

V kostele se konají pravidelné nedělní bohoslužby vždy v 18,00 hod. Od r. 1997 se zde konají koncerty v rámci cyklu Vranské hudební jaro (květen a červen). V r. 2007 byla na jižní stěně instalována nová socha sv. Cecilie, k jejíž poctě se od té doby koná v listopadu rovněž koncert. Tradičními koncerty jsou i poutní a vánoční koncert místního smíšeného pěveckého Sboru sv. Jiří.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube