07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Buštěhrad, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:40
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Buštěhrad
18:40 - 19:10
Koncert Buštěhradského pěveckého sboru
19:10 - 19:45
Koncert Řepského sousedského sboru
19:45 - 20:00
Varhanní skladby
20:00 - 20:15
Prohlídka varhan
Paní Ludmila Švarcová, varhanice z rozdělovské farnosti, představí návštěvníkům buštěhradské varhany odborným výkladem.
20:15 - 20:30
Chvíle ztišení, pro zájemce prohlídka kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostrozdelov.cz/

Adresa kostela: Revoluční

GPS: 50°9'16.553"N, 14°11'27.986"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Gallatová

Návaznost na dopravu:

bus: Kladno nám, Svobody, 17:25, 18:02, (A24 směr Praha-Zličín) / 17:42, 18:07 (A56 směr Praha- Veleslavín),  –Buštěhrad

bus: Praha – Veleslavín, 17:30, 18:00 (A56),  – Buštěhrad

Kostel Povýšení sv. Kříže byl přistavěn ke křídlu buštěhradského zámku v letech 1814-1816. Zasvěcení kaple (svátek 14. září) připomíná návštěvníkům památku sv. Kříže, a to jako vítězného znamení v raných dobách křesťanství. Svátek oslavuje i Nalezení sv. Kříže sv. Helenou; ostatky sv. Kříže se dodnes uchovávají v římské bazilice S. Croce in Gerusalemme. V roce 1896 se stala zámecká kaple farním kostelem a rok nato ji podstatně rozšířili. Od 1. ledna 2009 byl buštěhradský kostel přičleněn k Římskokatolické farnosti v Kladně – Rozdělově a stal se tak opět kostelem filiálním.

Interiér je vertikálně členěn pilastry s akantovými hlavicemi; důležitou úlohu zde hraje původní nástěnná malba, jež pod oválnou kopulí otevírá iluzivní průhledy do nebe; ty v dalších polích doplňují malované niky komponované ještě v duchu pohybového baroku. V kněžišti bývalé kaple je umístěn hlavní oltář se sousoším ukřižovaného Krista s Pannou Marií a sv. Janem po stranách (Kalvárie). Patrně v době vzniku (1814 –1816) sem přivezli ze Zákup raně barokní lavice doplněné heraldickou výzdobou (znak sasko-lauenburský). Zaujmou zejména jejich malovaná čela s výjevem Kázání sv. Antonína rybám a Kázání sv. Františka. Ostatní zařízení – oltáře Panny Marie a sv. Josefa – jsou novější. Kolekce obrazů Křížové cesty z roku 1903 reprezentuje jednu z povedených četných kopií proslulé Führichovy Křížové cesty z kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vídni (1844).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube