07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hlučín, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:40
Mše svatá
17:45 - 18:00
Zahájení
Co vše se podařilo za uplynulý rok v kostele sv. Jana Křtitele zrestaurovat a co se plánuje do budoucna
18:00 - 18:20
"Kněz obětí"
Příběh o bl. Richardu Henkesovi
18:20 - 19:00
Varhanní improvizace v podání Ivana Cigána
19:00 - 19:40
Collegium musicum vocale
Koncertní vystoupení
19:45 - 20:00
"Kněz obětí"
20:00 - 20:30
Varhanní improvizace v podání ing. Pavla Šuránka

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnosthlucin.cz/

Adresa kostela: ulice Farní

GPS: 49°53'45.253"N, 18°11'9.677"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Marie Drobíková

Návaznost na dopravu:

Z Ostravy autobusem č. 34, 56, z přilehlých vesnic č. 70, 72, 281, 282, 283 na zastávku Hlučín, autobusové nádraží. Kostel je z nádraží viditelný a vzdálený 3 min. chůze. Vlakem ze stanice Opava-východ na konečnou stanici Hlučín, pak 10 min. chůze směrem do centra.

První zmínka o našem kostele je z r. 1378. V kronice je psáno, že kostel byl upravován za času Bernarda ze Zvole a jeho příbuzných. V roce 1508 byla přistavěna kaple sv. Anny. Kaple sv. Andělů (dříve Tří králů) a presbytář jsou starší. K přístavbě kaple sv. Michaela (dnes Boží hrob) a kaple Panny Marie Egyptské (dnešní boční vchod) dochází v roce 1522. Roku 1616 byl velký požár. Žárem spadlo klenutí a usmrtilo 2 kněze, r. 1618 byl kostel znovu zaklenut válenou klenbou jednoduchého baroka s lunetami. Po všech těch útrapách si občané zvolili za ochránce sv. Vavřince, jeho socha se nachází na hlavní oltáři po pravé straně. Oltářní obraz sv. Jana Křtitele pochází z konce 19. stol. a byl namalován místním rodákem, malířem Janem Bochenkem.

V roce 1645, v období 30leté války, vyplenili kostel Švédové. Kostel se dále upravoval a opravoval. V r. 1791 byla u zadních dveří postavena čtyřhraná věž, která je vysoká 46,7 m. V polovině 18. století byla přistavěna zákristie. V r. 1902 byla instalována nová okna. Roku 1922 proběhla generální oprava – nové omítky, nové lavice a nové varhany. Vzácné varhany, které tento kostel měl, byly odebrány v období I. a II. světová války. Nové odlité zvony jsou z roku 1943, nejsou bronzové, ale mají hezký zvuk. Kostel má od roku 2006 nové varhany.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube