07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Červené Pečky - Dolany, kaple

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:00
Přátelské setkání a popovídání místních i příchozích
Možnost prohlédnout kapličku, dozvědět se o stavbě, vsi i okolí, občerstvení, zpívání s kytarou. Příspěvky na společný stůl vítány.

Informace o kostele

Kaplička Nanebevstoupení Páně v Dolanech u Červených Peček stojí uprostřed obce - na návsi. Postavena byla na začátku 20. století z příspěvků místních obyvatel a farnosti Grunta. Ves patřila od roku 1900 k farnosti Grunta, dnes součástí velké kutnohorské farnosti Kutná Hora. Sounáležitost ke kostelu P. Marie v Gruntě však zůstává: všichni jsou zváni k nedělním bohoslužbám a pátečním setkáním a hovorům o víře.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube