10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.koranduvsbor.cz

Adresa kostela: Anglické nábřeží 13

GPS: 49°44'34.294"N, 13°22'46.610"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Drahomír Rychecký

Návaznost na dopravu:

Doplnění k orientaci:

kostel je postaven do vnitrobloku a je přístupný sborovým domem z Anglického nábřeží č.13 (viz foto)

nachází se cca 400 m západním směrem od stanice ČD Plzeň – hlavní nádraží, od tohoto orientačního bodu je nejlépe dostupný pěšky po Americké třídě (po pravé straně moderní stavba Domu kultury), za mostem přes řeku Radbuzu odbočit po nábřeží vlevo (sborový dům je již nepřehlédnutelný)

blízký orientační bod: tzv. mrakodrap čili "mráček"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korandův sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Plzni patří mezi 242 sborů působících v České republice. ČCE je křestanská církev, která věří v Boha živého, zjeveného v Ježíši Kristu a dosvědčeného v Bibli. Je církví protestantskou vycházející z české a evropské reformace. Hlásí se k odkazu Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského. Považuje se za část všeobecné církve Kristovy, a proto se snaží udržovat dobré vztahy s křesťany všech vyznání, je ekumenicky otevřená. Hlavní snahou ČCE je tlumočit všem lidem evangelium, tedy radostnou zprávu o dobrém Božím záměru se vším stvořením. Podle posledního sčítání lidu se ke členství v ČCE hlásí 117 212 občanů ČR.

Společenství Korandova sboru vzniklo na začátku 20. století.Kostel byl postaven v roce 1936 ve funkcionalistickém slohu architektem Jaroslavem Fišerem. Svým kruhovým půdorysem odkazuje k nejstarším sakrálním stavebním památkám na Plzeňsku. Součástí stavby je i kolumbárium v kryptě.
K životu i práci ČCE patří péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz lásky k bližním. Tento praktický důraz křesťanského života je nejvíce patrný v práci Diakonie ČCE. Korandův sbor podporuje středisko Diakonie v Plzni. O službách, které jsou ve středisku zajišťovány, budou v rámci Noci kostelů také podány informace.

Pravidelný program v Korandově sboru:
neděle – 9.30 – bohoslužby
čtvrtek – 18.00 – biblická hodina pro dospělé
pátek – 16.00 – biblická hodina pro děti, 20.00 – biblická hodina pro mládež
sejití dalších skupin (senioři, pěvecký sbor, střední generace) – ve vyhlášených termínech (k
dispozici v kanceláři sboru)

Kontaktní osoba: Lydie Šloufová; další informace – kancelář sboru, tel. 377 327 073

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube